Bjørn Ivar Kruke, Steinar Vee Henriksen og Bjørn Barland.
Bjørn Ivar Kruke, Steinar Vee Henriksen og Bjørn Barland.

Forskningsprosjekt: - Spørsmålet er; Hvorfor skyter ikke politiet oftere?

Norsk politi er blant landene som bruker skytevåpen minst. Nå starter et forskningsstudie som vil se på hvorfor våpenet ikke ble brukt, i situasjoner hvor hjemmelsgrunnlaget for å skyte var til stede.

Publisert

I fjor kom politiinspektør Steinar Vee Henriksen ved Politihøgskolen, og førsteamanuensis Bjørn Ivar Kruke, ved Universitetet i Stavanger, med en studie om hva som skjer når politiet avfyrer pistolen, og hvorfor polititjenestemenn og -kvinner avfyrer våpenet i tjeneste.

Nå starter de et oppfølgingsprosjekt, hvor de vil forske på situasjoner hvor politiet har vært bevæpnet med skytevåpen, hvor innsatspersonellet mener det hadde vært hjemmelsgrunnlag for å skyte, men hvor situasjonen ble løst uten bruk av skytevåpen. Målet er å identifisere relevante forhold ved beslutningsprosessene under væpnede konfrontasjoner, og gi ny kunnskap som kan brukes i utdanningen og trening av politifolk.

- Mange har opplevd slike situasjoner

Forskningsprosjektet ledes av Steinar Vee Henriksen, og gjennomføres sammen med førsteamanuensis Bjørn Barland ved Politihøgskolen og professor Bjørn Ivar Kruke ved Universitetet i Stavanger.

- Bakgrunnen for dette prosjektet er et tidligere forskningsprosjekt hvor det kom fram at politiet er tilbakeholdne med bruk av skytevåpen. Vi har fått tilbakemeldinger fra innsatspersonell i alle kategorier om at det er relativt mange som har opplevd slike situasjoner, hvor de mener det var hjemmel for å avfyre våpenet, men hvor situasjonen løste seg uten at våpenet ble avfyrt, sier Steinar Vee Henriksen.

- Det som er viktig for oss er å klare å identifisere sentrale kjennetegn ved disse situasjonene, og faktorer som eventuelt kan forsterkes, for å bidra til å holde bruken av skytevåpen på et lavt nivå fremover. Prosjektet fokuserer særlig på beslutningsprosessen til innsatspersonellet, sier Henriksen.

Han legger til at de går inn i prosjektet med nysgjerrighet og undring, og at de er veldig spent på hva de kommer til å finne av informasjon.

Ønsker kontakt med innsatspersonell

I forbindelse med prosjektet ønsker de å komme i kontakt med innsatspersonell i politiet som etter 2016, har opplevd eller erfart å være på bevæpnet oppdrag og i en konfrontasjon med en motpart, hvor de selv mener de hadde hjemmel til å avfyre rettede skudd, men hvor situasjonen av en eller annen grunn ble løst uten dette.

- Det grunnleggende spørsmålet er; hvorfor skyter ikke politiet oftere? Bakgrunnen for at vi ønsker å høre om hendelser etter 2016, er at det var da den nyeste utgaven av våpeninstruksen kom, sier Henriksen.

- Tidligere forskning viser at politiet i Norge skyter relativt sjelden, og vi er blant de landene i Norden som bruker skytevåpen minst, sier han.

Prosjektet har ingen fastsatt sluttdato, og muligheten er også til stede for å gjøre dette til en internasjonal sammenlignende studie. Politiet på New Zealand har allerede meldt sin interesse for dette, dersom det skulle bli aktuelt.

- Jeg håper innsatspersonell i norsk politi vil dele av sin svært verdifulle erfaring. Det er en utstrakt trening på dette i norsk politi, og det er derfor denne kunnskapen er så verdifull, sier Henriksen.

- Potensielle informanter kan ta kontakt med oss på e-posten [email protected], sier han.Powered by Labrador CMS