– Sjekk forsikringen din: Gro Berger Lappegård ønsker at også andre skal være oppmerksomme på hva slags forsikring de har når de reiser med jobben. Hun er kritisk til hva staten og arbeidsgiver egentlig er villig til å dekke hvis bagasjen forsvinner.
– Sjekk forsikringen din: Gro Berger Lappegård ønsker at også andre skal være oppmerksomme på hva slags forsikring de har når de reiser med jobben. Hun er kritisk til hva staten og arbeidsgiver egentlig er villig til å dekke hvis bagasjen forsvinner.

Mistet bagasjen på oppdrag i utlandet, men fikk ikke refundert ugiftene fra arbeidsgiveren

Gro trodde hun var forsikret da hun mistet bagasjen på reise for Politiets ulendingsenhet. Men å få refundert utgifter ble vanskeligere enn hun trodde, og arbeidsgiver ville ikke stille opp.

Publisert

Som ansatt i Politiets utlendingsenhet (PU) har Gro Berger Lappegård flere titalls reisedøgn i året. Hun jobber med å legge til rette for at Norge kan returnere utlendinger som ikke har rett på opphold her i landet, til andre land. Det krever flere reiser og møter som varer over flere dager.

Men da Lappegård i februar reiste til Sicilia i Italia, fikk hun problemer. Bagasjen kom ikke, og hun ble nødt til å ringe forsikringsselskapet. SOS International, som tar seg av telefoner for PF Forsikring i utlandet, sa at hun hadde dekning på inntil 6000 kroner.

– Og dermed handlet jeg inn det jeg mente var nødvendig for å kunne representere på møtet, i tro om at jeg hadde den summen å benytte. Jeg kjøpte toalettartikler, undertøy og det jeg mente jeg hadde behov for, for å kunne være representativ på møter og middag.

Også en kollega fikk bekreftet beløpet av PF Forsikring morgenen etter, forteller Lappegård. Og derfor ble hun overrasket da hun kom hjem og fikk avslag fra forsikringsselskapet. Det viste seg nemlig at PF Forsikring kun dekker tjenestereiser for tillitsvalgte, noe Lappegård ikke er.

Avslag fra arbeidsgiver

Dermed forsøkte Lappegård å få refundert utgiftene hun la ut for, oppunder 8000 kroner, hos arbeidsgiver PU. I Norge opererer staten som såkalt «selvassurandør», som betyr at staten selv er ansvarlige for tjenestereiser og at ansatte må søke erstatning hos arbeidsgiver i det enkelte tilfellet.

I PU oppdaget de at reisen tilfeldigvis var betalt med et kredittkort fra PU, som kunne gi dekning på 2000 kroner for forsinket bagasje. Men utover dette beløpet, avslo arbeidsgiver å dekke noe. I et svar til Lappegård, skriver PU-sjefen at de ikke ser noen grunn til å gå over de 2000 kronene.

Summen burde med andre ord være nok til å dekke hennes utgifter for oppholdet. Men det er det ikke, ifølge Lappegård.

– Dette er møter med dresskode. Menn som deltar går i dress, og du møter ikke i olabukse. Hvis jeg hadde visst at jeg maksimalt ville kunne handle for 2000 kroner, ville jeg ringt hjem og spurt PU om de virkelig ønsket at jeg skulle stille i møtene.

Oversikten over utgifter Lappegård leverte forsikringsselskap og arbeidsgiver, viste at det var kjøpt klær, sko, undertøy, sminke, ny koffert og toalettartikler for 7969 kroner.

– Måtte du handle alt dette? Kunne du ikke klart deg med mindre?

– På slike møter prioriterer jeg å fremstå helhetlig godt. Akkurat som menn ikke møter uten dress, møter ikke jeg uten skikkelige klær og sminke. Man skal være tilfredsstillende påkledd, og jeg handlet også i tro om at jeg hadde 6000 kroner til rådighet. Det er heller ikke sånn at man på et hotell utenfor byen på Sicilia kan velge og vrake i butikker.

«Dersom arbeidsgiver ikke ser denne problematikken og kan gi en forutsigbar erstatning etter slike hendelser stiller jeg spørsmål ved selve selvassurandørprinsippet til staten som da ligger langt under eller er totalt fraværende ved slike hendelser.» skriver Lappegård i sin klage til PU-ledelsen.

– Jeg burde selvsagt ha sjekket forsikringsbevis og vilkår. Men jeg og flere jeg har snakket med, har trodd at vi er forsikret gjennom PF Forsikring når vi er på reise med jobben. Det er blant annet for å gjøre andre oppmerksomme på at vi ikke er det, at jeg forteller om min opplevelse, sier hun.

Ellen Lindén Døviken i PF Forsikring sier forsikringsselskapet vil stå opp for feilen, tross i at arbeidsgiver PU er ansvarlig for hendelser på tjenestereiser.
Ellen Lindén Døviken i PF Forsikring sier forsikringsselskapet vil stå opp for feilen, tross i at arbeidsgiver PU er ansvarlig for hendelser på tjenestereiser.

Forsikringsselskapet snur

PF Forsikring leverer PFs reiseforsikringer, som dekker over 9000 politiansatte på private reiser. De bekrefter at det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å dekke utgiftene for hendelser som skjer på tjenestereiser i politiet, mens reiser som tillitsvalgt for PF er inkludert i PFs reiseforsikringer. Det står opplyst på forsikringsbeviset hva som gjelder for den enkelte, opplyser Ellen Lindén Døviken, senior forsikringsmegler i PF Forsikring.

Hun kan imidlertid komme med en gladmelding til Lappegård.

– Vi ser at SOS International har opplyst feil. Men vi vil stå ved det de opplyste om, og Lappegård vil nå få utbetalt den hun ble lovet og som er innenfor det beløpet hun faktisk handlet for, sier Døviken.

Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo er Lappegårds arbeidsplass. Ledelsen vil ikke svare på spørsmål om saken.
Politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo er Lappegårds arbeidsplass. Ledelsen vil ikke svare på spørsmål om saken.

Døviken forteller også at PF Forsikring fortløpende vurderer dekningene i forsikringsordningene.

Arbeidsgiver vil ikke svare

Politiforum har stilt spørsmål til Politiets utlendingsenhet, Lappegårds arbeidsgiver, om saken. Til tross for at Lappegård selv lar seg intervjue, fastholder PU at de ikke kommenterer enkeltsaker.

Personalsjef Kristin Fiksdal Eide sier imidlertid at de generelt sett svært sjelden opplever denne typen problemstillinger.

– Staten er selvassurandør, og ansatte i staten er dekket av de til enhver tid gjeldende forsikringer som administreres av Statens Pensjonskasse. Ansatte er forsikret på tjenestereiser hva gjelder personskade og skade på reisegods. Dersom den ansatte ikke har egen forsikring som dekker tilfeller der bagasjen er forsinket, er det PU som avgjør hva som er nødvendig å kjøpe inn, sier Eide.

PU svarer ikke på om 2000 kroner er nok for å være presentabel på møter over flere dager, og om de mener dette bør holde for alle ansatte.

Eide påpeker at de forutsetter at den ansatte kontakter arbeidsgiver. I sitt svar til Lappegård informerer skriver også PU-ledelsen at de ønsker at hun kontakter dem raskt dersom noe slik skjer igjen.

– Det legges til grunn at fellesskapets midler disponeres nøkternt. Vi har ikke ansett det som nødvendig å gå ut særskilt med informasjon til våre ansatte om dette, sier Eide.

Powered by Labrador CMS