KRÅD: Spesialorgan for forebygging av kriminalitet

– Summen av at kompetente mennesker bryr seg, utgjør en forskjell i å hjelpe unge ut av kriminaliteten, sier tidligere justisminister Odd Einar Dørum. Nå leder av Kråd.

Publisert Sist oppdatert

Brennende engasjert slår han et slag for forebyggende innsats på tvers av faggrenser.

– Det viktigste Kråd (Kriminalitetsforebyggende råd) skal gjøre er å holde fast på alle erfaringer som både politiet og Kråd har gjort for å hindre ungdom å gå inn i en kriminell karriere, sier Dørum. Han erkjenner at de erfaringene som er gjort ikke brukes like bredt i hele landet, men at det gjøres mye bra mange steder. Samarbeidsformen SLT (Samarbeid om lokale kriminalitetsforebyggende tiltak) hvor politiet samarbeider med kommune, skole og lokale aktører er etablert i 180 kommuner og 20 bydeler i Oslo og Bergen. Fremdeles er det upløyd mark å gripe fatt i.

– Der det ikke er etablert SLT, har det lokale politiet eller andre aktører en gylden mulighet til å ta initiativ for å få flere samarbeidspartnere i kampen for å forhindre kriminalitet fra kommunens ungdommer, sier Dørum. Han viser til at det er pengestøtte å hente til å både opprette SLT samarbeid og vedlikeholde arbeid som er startet opp.

Generalist med spesialisering

For Dørum er arbeidet som politiet på Manglerud har gjort for barn og unge et godt eksempel. De har over lang arbeidet med dette, og det har medvirket til at Oslo-politiet har forebygging blant barn og unge som en av fire markerte satsingsområder.

– Politistasjonssjef Gro Smedsrud sa til meg: «Forebygging krever personer som er gode politigeneralister og som har spesialkompetanse på å arbeide med barn og unge». Det er en forutsetning å kunne mye om tema for å få gjort noe planmessig, sier Dørum som er enig i Smedsruds uttalelse. Han tar frem hva som kan oppnås gjennom bekymringssamtalen politiet kan gjennomføre med foreldre og skole. Samtidig som han slår et slag for konfliktrådene som kan tilby opplegg for å sette opp oppfølgingsteam tilpasset den enkelte unge lovbryter.

– Jeg vet vi gjennom dette arbeidet klarer vi å stanse minst 50 prosent av de unge fra å komme tilbake etter første positive påtaleavgjørelse, sier Dørum. Han forteller at de i løpet av året nå skal se på hva som kan gjøres med organisert kriminalitet, og hva som kan gjøres med den kriminaliteten som finnes blant asylsøkere.

– Der har vi alt fått gode innspill fra «Aksjon Grenseløs» og Stavangerpolitiet, sier Dørum.

Om resultatreformen

Dørum vil som leder av Kråd ikke debattere den kommende resultatreformen. Men strekker seg likevel til siteres på:

– Man må ha en rollefigur som kjenner lokal­miljøet, og som publikum kjenner. Jeg vet fra mange lokal­miljøer at nettopp politiansatte er viktige rolle­modeller. Det er viktig å holde fast i det som har virket. Uavhengig av hvordan politiet organiseres i fremtiden, så er det viktig å erkjenne at politiet sitter med en erfaring det er viktig å holde fast på samtidig som at det utvikles bedre målemetoder, sier Dørum. Han mener en måte å sikre at politiet er tilpasset publi­kums behov er å få målemetoder som måler det politiet etterspørres på.

Dørum fremhever at politiet ofte sitter i en unik posisjon fordi kjenner lokalsamfunn, de er lokale samtidig som de er en del av et nasjonalt apparat.

– Poenget er at innsatsen med å stanse barn og unges kriminelle løpebane er oppnådd resultat over tid. Det er stayerevnen hos politiet og andre gode hjelpere som har gitt resultatet. Hvis man har fått en skjev ballast, eller en skjev relasjon, rettes dette ikke opp via et skjema. Men at voksne mennesker følger opp. Vi har lært at systematisk innsats over tid gir resultat. Skal man få til endring, må man yte voksen omsorg over tid. Varme hjerter i kombinasjon med grensesetting betyr mye, og det er her rollemodellene er så viktige, sier Dørum.

Neste generasjon

Poenget er at kriminalitetsforebyggende arbeid betaler seg over tid.

– En innsats for å redde barn og unge er viktig, de er vår neste generasjon. Det er faktisk noen som etterspør denne innsatsen som politiet og andre gjør, sier Dørum. Vel vitende om at slikt politiarbeid i dag ikke måles tilstrekkelig. Samtidig med at systemet belønner det som måles. Det som ikke måles, har på mange måter ingen betydning når kortsiktige resultatmål skal prioriteres. Dermed blir det lett slik at det som ikke måles, heller ikke opp når politiet må foreta stadig strengere prioriteringer på hvor ressursene skal settes inn.

Visste du at:

– På hjemmesiden www.krad.no er vilkårene for å søke om økonomisk støtte til å få etablert og drevet vedlikehold av SLT listet opp.

– Kommuner med etablert SLT har ansatt en egen kriminalitetsforebyggende koordinator (SLT-koordinator)

– Kommunen eller politiet kan søke økonomisk støtte fra KRÅD til sine tiltak.

– Administrativt er Kråd knyttet til Justisdepartementet, men er faglig uavhengig.

Powered by Labrador CMS