Ett år - to reformer

I 2009 ble det besluttet å legge ned alle lensmannskontorene i Follo politidistrikt. Ett år senere kommer Resultatreformen: Der foreslås politidistriktet slått sammen med Østfold.

Publisert Sist oppdatert

Dermed lider Follo politidistrikt samme skjebne som alle sine tidligere lensmannskontorer: Nemlig nedleggelse. I 2013 er Follo en del av Østfold, uavhengig av hvilket av de tre alternativene i Resultatreformen som velges. Forslaget kommer POD med før omstruktureringen i Follo politidistrikt i det hele tatt har blitt evaluert - noe som først skal skje i 2012.

Slitne og trøtte

Omstruktureringen i Follo innebar en reduksjon fra 13 til to geografiske driftsenheter, samt en sentralisering av politiets tjenester i Ski og Askim. Den ble presentert som en prøveordning begrenset til tre år, med evaluering i 2012. Nedleggelsen av lensmannskontorene møtte til dels stor motstand fra politikere og innbyggere i Follo.

Hva som skjer med evalueringen av denne omstruktureringen i lys av Resultatreformen, er ennå usikkert. Men det som er helt klart, er at Follo er blant politidistriktene som blir rammet hardest av den nye reformen, noe PF-leder Arne Johannessen påpekte under landsmøtet i Alta.

- Jeg skjønner at Follo er frustrert. Det er ikke vanskelig å forstå, sa han.

Politimester Arne Jørgen Olafsen i Follo medgir at varselet om en ny reform så kort tid etter den forrige, til en viss grad påvirker stemningen på arbeidsplassen.

- Folk blir slitne og trøtte av å jobbe med endringer over så lang tid. Det blir mye prosess og lite beslutninger. Prosess er krevende. Men dette er ikke noe som preger arbeidsdagen, understreker han.

Olafsen sier han oppfatter de ansatte som undrende og avventende.

- De synes nok timingen er litt pussig, og er ute etter å få politiske signaler. Hva er det egentlig Regjeringen vil? De signalene er ikke tydelige så langt.

Riktig å sentralisere

I forkant av omstruktureringen i Follo, uttalte justisminister Knut Storberget i 2009 at man skulle legge til rette for "en mer aktiv og publikumsrettet polititjeneste". Til en viss grad har den spådommen slått til, mener politimesteren.

- Først og fremst har vi opplevd vesentlig bedre beredskap. Publikum får lettere tak i oss, og vi løser de høyest prioriterte oppgavene på en bedre måte. Vi erfarer at vi ved de store sakene, som drapet på Kolbotn, har hatt en betydelig bedre beredskap enn tidligere. Men vi erfarer samtidig at vi uansett hvordan vi organiserer oss, har for lite folk, sier Olafsen.

Særlig i forhold til etterforskning av vinningskriminalitet og narkotikasaker merkes ressursmangelen. Disse erfaringene er med på å bekrefte at en sammenslåing er riktig, mener politimesteren.

- Jeg er helt sikker på at det er mulig å levere både bedre og billigere polititjenester ved å sentralisere. Follo politidistrikt er i dag rett og slett i minste laget i forhold til den størrelsen det bør være. Etter min mening bør et politidistrikt ha minimum 400 ansatte for å kunne klare oppgavene. Vi er 302, sier Olafsen.

Han understreker at dette ikke er ferdige konklusjoner, men kun foreløpige tanker han har gjort seg.

- Det første jeg tenker er at vi skal ha en ordentlig høringsrunde og prosess på dette internt, for å få fram alle argumentene om hva folk mener, sier politimesteren.

Avstand er vanskelig

Sammenslåing med Østfold politidistrikt betyr sannsynligvis en sentralisering av administrasjonen, operasjonssentralen, hundetjenesten og andre spesialfunksjoner. Hvor disse avdelingene blir lokalisert er ikke vurdert i reformen, men ifølge Olafsen er også Ski et mulig alternativ, i tillegg til Sarpsborg og Fredrikstad.

- Ski er allerede en av de politistasjonene i Norge med størst befolkningsgrunnlag, og både politistasjonen i Askim og i Ski vil opprettholdes uansett organisering. Politihuset i Ski er dessuten mye mer moderne enn noe bygg i Østfold, understreker politimesteren.

Olafsen sier samlingen i et større distrikt skaper fleksibilitet, noe som er en styrke. Men det kan også bli sett på som en svakhet, medgir han.

- Behovet er størst i store byer. Et slikt forslag kan innebære forskyving av ressurser fra landkommuner til bykommuner, sier politimesteren.

Det vil i så fall kunne gå ut over distriktene, noe som ventelig vil bli ett av mange diskusjonsemner i den kommende høringsrunden.

For er det noe som er helt sikkert i all usikkerheten rundt Resultatreformen, så er det at siste ord ikke er sagt i saken.