Norsk politi drar til Haiti

Minst fem norske politirådgivere skal til Haiti for å forebygge seksuelle overgrep i flyktningleirene skriver Klassekampen.

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratet regner med at disse fem er klare til å reise om et par uker skriver Klassekampen. Rådgiverne er «selektert, trent og utstyrt» særlig innen strategisk planlegging av prosjekter for beskyttelse av kvinner og barn. Et flertall er kvinner. Dette ifølge brev fra Politidirektør Ingelin Killengreen til Justisdepartementet om utplassering av norsk politi til FNs stabiliseringsstyrke MINUSTAH.

Politifolkene skal være en del av teamet i hovedkvarteret i Port-au-Prince i ett år, med mulighet for forlengelse. Etter jordskjelvet den 12. januar skal fortsatt 500.000 til 700.000 mennesker være uten tak over hodet. FN mistet også 100 medarbeidere, deriblant toppledelsen i MINUSTAH.

Voldtekt lik opptak

The United Nations Stabilization Mission in Haiti (Minustah) ble etablert i 2004 for opprette ro og orden på Haiti etter at den daværende presidenten Aristide forlot landet. Etter jordskjelvet arbeider Minustah også med gjenoppbygging.

Politidirektoratet var i sommer på en «fact finding»-tur til Haiti, og rapporterer om en økende trend med vold og voldtekter i leirene for de bostedsløse: «Flere unge jenter flytter ut av leirene om natta i frykt for å bli voldtatt. Gjengene forsøker å etablere seg i de største leirene, og opptakskravet for nye rekrutterer er å voldta og / eller drepe», heter det i direktoratets rapport. I de største leirene skal politiet ha tilstedeværelse døgnet rundt sju dager i uka. Hittil skal ikke de større leirene være «forsvarlig dekket».

Ekspertteamet fra Norge skal arbeide sammen, og «ikke spres utover i individuelle posisjoner». Det er for tiden 48 nasjoner som har personell på Haiti.

Stå oppreist

Rapporten fra politidirektoratets tur til Haiti uttrykker bekymring for fengselssituasjonen i landet. Sentralfengselet ble rammet av jordskjelvet og mange rømte. Noen er tilbake. «Det er antatt at over 80 prosent av de innsatte har ingen dom. Det er mindre enn 1 kvadratmeter pr. innsatt». «De innsatte må stort sett stå oppreist hele tiden». «Det er vanskelig for Norge med nærvær på Haiti og ikke å engasjere seg i disse grove bruddene på mennenskrettighetene». «Norge bør vurdere på hvilken måte man kan bidra til å redusere de åpenbare bruddene på menneskerettighetene i fengslene på Haiti», heter det i rapporten.

FNs politifolk er bevæpnet med håndvåpen. Det vil være en skyteprøve for de norske politifolkene ved ankomst til operasjonen. «Vi fikk forståelse for at den kanskje ikke var særlig krevende».

Smugling

Teamet som skal reise er blant annet trent i kulturforståelse og tiltak innen forebyggelse og bekjempelse av vold. Videre heter det at «de utplasserte bør kunne eller snakke fransk på grunnivå».

I løpet av turen var også Politidirektoratet på besøk i Les Cayes, som er den tredje største byen på Haiti. Norge har blitt bedt om å bidra til utviklingsprosjekter der. Ifølge rapporten fra direktoratet er byen «inngangsport for betydelig narkotikasmugling fra Jamaica og andre land i regionen. Det smugles videre til Dominikanske republikk og Nord Amerika». Forholdene for de innsatte i det lokale fengslet her skal også være «umenneskelige».