Tarjei Sirma-Tellefsen (t.v), stabssjef ved politiet i Finnmark, og Stein Kristian Hansen, leder av operasjonssentralen, gleder seg til ny samlokalisert nødsentral står klar i løet av neste år.
Tarjei Sirma-Tellefsen (t.v), stabssjef ved politiet i Finnmark, og Stein Kristian Hansen, leder av operasjonssentralen, gleder seg til ny samlokalisert nødsentral står klar i løet av neste år.

Nødsentralene i Finnmark samler seg: Politi, brann, helse og Forsvaret under samme tak

- Det er utrolig viktig at vi klarer å styre de ressursene vi har godt, og bruker dem riktig. Da mener vi det er viktig å samle nødetatene, sier Tarjei Sirma-Tellefsen, stabssjef ved politiet i Finnmark.

Publisert

I Nærpolitireformen bestemte regjeringen at man skulle samlokalisere 110-sentralene og politiets operasjonssentraler (112-sentralene). Målet var at operasjonssentralene skulle samarbeide lettere, og dermed gi bedre hjelp til innbygerne. 

I Finnmark tar de nå samlokaliseringen enda et skritt, og er godt i gang med å bygge opp en nødsental hvor både politi, brannvesen, helse og Forsvaret er samlokalisert. Nødsentralen skal ligge i Kirkenes. 

- Nå står vi midt i prosjektet. Det skal være klart i løpet av første halvår 2020, så da skal vi få samlet ressursstyrkene for alle nødetatene i Finnmark, pluss Forsvaret, sier Tarjei Sirma-Tellefsen, stabssjef ved politiet i Finnmark, og prosjektansvarlig for samlokaliseringen for politiet. 

- Hva er grunnen til at også Forsvaret er med i samlokaliseringen? 

- På grunn av Schengenoppdraget har vi samarbeid med Forsvaret, og når det er spesielle hendelser vil de være både i stab og på operasjonssentralen. De vil ikke sitte der fast, men det vil være oppdragsrelatert og når det er behov, sier Sirma-Tellefsen. 

Han legger til at ifølge Kongelig resolusjon fra 2005 vil politiet ha myndighet over Forsvaret i Schengenoppdraget.  

- Ønske fra alle etatene

Sirma-Tellefsen sier de ser behovet for å samlokalisere, og legger til at nødetatene i Finnmark dekker et stort geografisk område. 

- Finnmark er som et fastlands-Svalbard på mange vis, og det er utrolig viktig at vi klarer å styre de ressursene vi har godt, og bruker ressursene våre riktig. Da mener vi det er viktig å samle nødetatene, sier han. 

I sluttrapporten fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt, som kom i 2014, ble det anbefalt samlokalisering av 110- og 112-sentralene. Sirma-Tellefsen forklarer at det på nasjonalt nivå også er avklart at de akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK) samlokaliseres der det er regional enighet om det. 

Og siden AMK-sentralen i Finnmark er lokalisert i Kirkenes, med sammenfallende grenser som brannvesenet og politiet, lå forholdene godt til rette for samlokalisering. 

- Vi har de ressursene vi har i Finnmark, og ønsker å styre dem godt og på beste måte for befolkningen i Finnmark. Helse vil også være med på det. Dette er et ønske fra alle etatene, sier Sirma-Tellefsen. 

- Når vi er samlokalisert kan det bli enklere å finne det klare skillet mellom hva som er et oppdrag for hvilken etat. Rolleforståelsen om hvem som gjør hva vil være enklere, og det å kraftsamle ressursene godt og raskt når behovet er der. En klarere oppfattelse om hva hver enkelt etat gjør, vil være mye enklere med tanke på oppdragsløsningen, sier han. 

LES OGSÅ: Nå kommer terrengpolitiet

SAMARBEID: Etatene tror nærhet til hverandre vil løfte kvaliteten.
SAMARBEID: Etatene tror nærhet til hverandre vil løfte kvaliteten.

Foreløpig kun én

I dag er nødsentralen i Bodø, som samlokaliserer nødmeldingssentralene for 110, AMK og 112, den eneste nødsentralen som samlokaliserer både politi, brann og helse på ett sted. 

Sentralene ligger vegg-i-vegg, med skyvedører i glass mellom etatene. Salten Branns 110-sentral ligger i midten, flankert av Nordlandssykehuset HFs AMK Bodø-sentral og Nordland politidistrikts 112-operasjonssentral, på hver sin side. I et leserinnlegg i Politiforum 21. september, skriver Jon Helge Flage, prosjektleder for samlok nord, at de er svært fornøyd med samlokaliseringen. 

- Vår erfaring er at samlokalisering av alle de tre nødetatene bidrar til forbedret samvirke mellom etatene. Nærhet til hverandre løfter kvaliteten, skrev han. 

Tidligere var også nødsentralene i Drammen samlokalisert med politi, brannvesenet og AMK, men denne samlokaliserte nødsentralen ble lagt ned da ny operasjonssentral åpnet i Tønsberg 25. april 2018. 

LES OGSÅ: Samlokaliserte 110-, 112-, og 113-sentralene: - Vi løser felles oppdrag bedre

- Bedre beredskap

Magnus Mæland, kontorsjef i Sør-Varanger kommune, har det overordnede ansvaret for 110-sentralen. Han har tro på at detrte blir en god løsning. 

- Forutsetningen er bedre beredskap. Dette er et konkret tiltak i kjølvannet av Gjørv-kommisjonen. Intensjonen er å redde flere liv. Det er særlig under store hendelser at man skal kunne organisere ressursene bedre, sier Mæland. 

- Dette har tatt tid og vært en veldig stor prosess med ekstremt mange aktører helt opp til regjerinfgshold. Men nå er vi på oppløpssiden. Nå skal det bli etablert og nå skal vi få frem de gode sidene av samlokaliseringen, sier han. 

Mæland legger til at det har vært en del motstand mot å flytte 110-sentralen fra Hammerfest, hvor den er i dag, til den samlokaliserte sentralen i Kirkenes. 

- Alt i Finnmark er politikk, men nå er det ro og nå ser vi fram til å få dette på plass. Å flytte en 110-sentral fra Hammerfest til Kirkenes, kan sammenlignes med å flytte en 110-sentral fra Oslo til Trondheim, sier han, men legger til at de har funnet gode løsninger for rekruttering og å beholde kompetanse. 

- Det har vært et godt samarbeidsprosjekt mellom Sør-Varanger kommune, Hammerfest kommune, Finnmark politidistrikt og Finnmarksykehuset, sier han. 

LES OGSÅ: GPS-signaler forstyrres i Finnmark: - Vi frykter at liv kan gå tapt

- Når ut raskere

Stein Helge Stormo, AMKs representant i samlokaliseringsprosjektet og medisinsk operatør, tror dette vil føre til et bedre samarbeid mellom etatene. 

- Det vi håper er at vi som sitter på disse operasjonssentralene vil få et tettere samarbeid i og med at vi sitter under samme tak, og at samhandlingen blir enklere, og man får diskutert litt mer. Det får man ikke på samme måte i dag. Da må man fysisk kalle inn til møter og finne tid i kalenderen, sier Stormo. 

- Dette blir forhåpentligvis en gevinst for befolkningen i Finnmark. Vi blir en styrket enhet og kan nå ut til folk raskere, og sørge for at de får riktig og raskere hjelp, sier han. 

- I dag ligger 110-sentralen i Hammerfest, så samarbeidet kan bli enda enklere når man treffer hverandre i korridorene og kan ta en kaffe i lag, legger han til. 

LES OGSÅ: Hybride hendelser: Slik kan Norge rammes