Etterforskere mot festvoldtekt

Nær halvparten av de 1223 anmeldte voldtektene politiet etterforsket i 2014 var relatert til fester og det som skulle være hyggelige sammenkomster

Publisert Sist oppdatert

Når politietterforskerne på Kripos går igjennom alle landets voldtektssaker, ser de at ubegripelig mange av voldtektene skjer i en setting man ellers skulle tro var positiv og glad.

Men alkohol, rus og en for svak oppfatning av hvilke grenser som gjelder, gir over ti festrelaterte voldtekter hver uke. Dette vil etterforskerne på Kripos gjøre noe med. Målgruppen for kampanjen «Kjernekar er menn i alderen 18-35 år og deres kompisgjeng, ikke tunge kriminelle miljøer.

På fester kan det bli for mye alkohol, og grensene blir uklare.

− Vi leser alle voldtektssakene forløpende når vi får de inn. Der ser vi at annenhver voldtektssak på en eller annen måte er tilknyttet festlivet. Dette tenkte vi at vi burde gjøre noe med, sier Birgit D. Haukland til Politiforum.

Birgit D. Haugland jobber ved voldtektsgruppa på Kripos og ønsker at unge skal passe på hverandre.
Birgit D. Haugland jobber ved voldtektsgruppa på Kripos og ønsker at unge skal passe på hverandre.

Hun jobber på Voldtektsgruppa på Kripos. Det er ikke vanlig at Kripos involverer seg i forebyggende politiarbeid. Det er etterforskning og etterretning som er deres «greie».

− Men vi så at noe burde gjøres, og vi måtte gå litt ut av boksen for å få dette til. Jeg er glad for støtte hos både ledelsen i Kripos og pengestøtte fra Justisdepartementet. Det gjør at vi har fått midler til å lage presentasjonsmateriell og et opplegg som politidistriktene kan bruke i sitt forebyggende arbeid over hele landet. Budskapet er at de unge skal være med på å passe på hverandre, sier Haukland

«Lik Kjernekar på Facebook og vis at du følger med»

Lett å ta ut lokalt

Dette er det tredje året kampanjen «Kjernekar» arrangeres. Budskapet er at en kjernekar følger med litt ekstra. Dette foregår i samarbeid med Studentkortet.no. Politiet er tilstede under fadderukene på universiteter og høyskoler, og stiller med en stand på noe som erfaringsmessig trekker mange studenter.

− Jeg synes det er en god mottakelse ute i politidistriktene, og vi ser at det er et stort behov for en slik kampanje. Politidistriktene kan ta ut kampanjen lokalt, og få til et engasjement hos unge mennesker med et så viktig budskap. Bonus er at politiet kan komme til en fiks ferdig stand med «Kjernekar»-materiell og fronte budskapet. De er ikke vant med å få det slikt, sier Haukland.

− Å ha seksuell omgang med noen som for ruset til å motsette seg handlingen, er en svært alvorlig forbrytelse og kan straffes med fengsel inntil 10 år. Fravær av et tydelig nei, fritar ikke for straffeansvar, sier politioverbetjent Lena Reif, leder for Seksjon for seksuallovbrudd ved Kripos.

− Hvordan vet dere dette virker?

− Vi kan jo faktisk ende opp med å få inn flere saker nå som vi gjøre dette, fordi det for får folk til å tenke at det som har skjedd de faktisk ulovlig. Men hvis vi klarer å forebygge en eneste voldtekt med dette, er det verdt det. Å bli utsatt for en voldtekt kan få svært store konsekvenser for resten av livet. For mange unge får en slik negativ opplevelse tidlig i livet. Vi mener mange voldtekter kan forebygges gjennom økt kunnskap og holdningsendringer, sier Haukland engasjert.

Kjernekar_Banner-795x375.jpg
Kjernekar_Banner-795x375.jpg