BESLAG: Morten Reppen, seksjonspåtaleleder ved felles kriminalenhet i Oslo, viser frem en tapetkniv og en luftpistol som personer har hatt med seg på offentlig sted. Luftpistolen er svært lik et skarpt våpen.
BESLAG: Morten Reppen, seksjonspåtaleleder ved felles kriminalenhet i Oslo, viser frem en tapetkniv og en luftpistol som personer har hatt med seg på offentlig sted. Luftpistolen er svært lik et skarpt våpen.

Oslopolitiet med tøffere linje mot knivhendelser: - Det kunne ikke fortsette

- Når noen blir tatt for andre gang innenfor en periode på seks måneder, ble det bestemt at vi skulle være hardere i klypa, sier Morten Reppen, seksjonspåtaleleder i Oslo politidistrikt. Nå ser de de første resultatene.

Publisert

- Mot slutten av 2018 og begynnelsen av 2019 så vi en økning i saker hvor kniv var involvert, som vi opplevde som bekymringsfull. Både saker hvor det ble utøvd vold med kniv, truet med kniv, eller der kniv ble båret på offentlig sted, sier politiinspektør Morten Reppen, seksjonspåtaleleder ved felles kriminalenhet, til Politiforum. 

Oslo politidistrikt bestemte derfor at de var nødt til å ta noen nye grep, for å få kontroll på knivbruken. De økte antall våpenvisitasjoner på konkrete steder, som for eksempel t-banestasjoner, der alt og alle ble visitert i søk etter kniver. 

8. april i år vedtok Oslopolitiet også et eget lokalt knivdirektiv hvor de blant annet høynet bøtesatsene for å bære kniv på offentlig sted. 

Minstesatsen er i dag satt til 12.000 kroner, når en person blir tatt for å bære kniv på offentlig sted for første gang. Og bøtene kan økes helt opp til 20.000 kroner ved bæring av spesielle kniver, på utsatte steder, eller i bestemte situasjoner. 

- Vi så en økning i at kniv ble båret på offentlig sted, og sånn kunne det ikke fortsette. Vi måtte ta noen grep. Dette dreier seg jo om saker som påvirker tryggheten til borgerne, det har vært mye mediafokus på det, og det er alvorlig for det kan fort utvikle seg til mer alvorlige saker når folk først bærer kniv. Derfor satte vi i gang flere tiltak, sier Reppen. 

Ubetingede fengselsdommer

Et annet tiltak var dette: De som ble tatt for å bære kniv på offentlig sted uten aktverdig grunn, for andre gang i løpet av seks måneder, risikerer ubetinget fengsel etter behandling i en hurtigdomstolsordning, i samarbeid med Oslo Tingrett. 

KNIVDIREKTIV: 8. april i år vedtok Oslo politidistrikt et eget knivdirektiv hvor de blant annet høynet bøtesatsene for å bære kniv på offentlig sted.
KNIVDIREKTIV: 8. april i år vedtok Oslo politidistrikt et eget knivdirektiv hvor de blant annet høynet bøtesatsene for å bære kniv på offentlig sted.

- Når noen blir tatt for andre gang innenfor en periode på seks måneder, ble det bestemt at vi skulle være hardere i klypa. Om vilkårene er til stede vil vi benytte oss av varetektsfengsling, og be om ubetinget fengsel eller eventuelt ungdomsstraff, hvis de er under 18 år, sier Reppen. 

Etter at tiltakene ble satt i verk for fullt har flere personer blitt domfelt i hurtigdomstolsordningen i Oslo Tingrett, for andregangsovertredelse av bæring av kniv eller andre våpen, på offentlig sted. 

  • 19. juni ble en mann dømt til 16 dagers ubetinget fengsel, etter fradrag for tilståelsesrabatt, etter å ha båret kniv på Grorud T-banestasjon. Hendelsen fant sted 7. juni, og mannen ble dermed domfelt kun tolv dager senere. Mannen har anket dommen. 
  • 25. juni ble en annen mann dømt til 21 dager ubetinget fengsel for bæring av luftpistol i et nabolag på Grünerløkka. Hendelsen fant sted 16. juni, ni dager før domfellelse. Luftpistolen fremstod helt lik som et skarpt våpen, og retten kom derfor fram til at det var egnet til å skape alvorlig frykt. Dommen er ikke rettskraftig. 

- For at det skal ha den preventive effekten vi ønsker, må det være nærhet mellom tidspunktet for straffen og det straffbare forholdet. Det har vist seg å ha størst effekt, sier Morten Reppen. 

Økte visitasjoner

Blant de andre tiltakene er det som nevnt også flere kontroller hvor politiet gjennomfører våpenvisitasjoner, på konkrete steder. 

- Det kan for eksempel være t-banestasjoner, eller gater i spesielle områder hvor det erfaringsmessig har vært et særlig omfang av saker med kniv involvert. Innenfor et visst tidsrom visiterer man da alle som befinner seg i et gitt område, sier Reppen.

Høyere antall visitasjoner har også ført til høyere antall registrerte saker med kniv på offentlig sted. 

- Det blir jo flere saker når vi øker kontrollvirksomheten, men det viser også at vi har rett i at det er mye kniv der ute. Det er en bekreftelse på det vi har fått med oss, om at det er mye kniv i omløp, sier Reppen. 

Ifølge tall fra Oslo politidistrikt, har det fra januar til og med mai i år vært 50 anmeldelser av kroppsskader med kniv eller andre stikkvåpen. Dersom man ser på gjennomsnittet for antall anmeldelser fra 2003, 2007, 2011, 2015 og 2019, er det derimot halvparten så mange ameldelser av kroppsskader med kniv i år, enn det var i 2011. 

Anmeldelser av kroppsskade med stikkvåpen, Oslo

         
År 2003 2007 2011 2015 2019
Gj.snitt per måned i årets første tertial 22,5 15,0 20,8 11,0 10,8

Tallene viser kun antall anmeldelser av skader ved knivbruk, ikke trusler om bruk, eller hvor mange som er tatt for å bære våpen på offentlig sted.

- Vi har en klar oppfatning om, gjennom kunnskap om miljøene og opplysninger vi får i andre saker, at det i senere tid har vært økt selvbevæpning. Det er en uønsket utvikling, og dette vil vi ha bort fra det offentlige rom, sier Reppen. 

- Vi må vente litt før vi kan vurdere den allmennpreventive effekten, og om vi eventuelt må ta flere grep. For vi gir oss ikke på dette, sier han. 

LES OGSÅ: Politiet observerte kniv-mann i Amsterdam før han gikk til angrep – stoppet mannen på bare ni sekunder

Politiets egensikkerhet

Gunn Anita Bjørnbakk, fungerende leder på felles enhet for operativ tjeneste, forteller at Oslo politidistrikt årlig har lagt opp til trening i tilnærming til situasjoner der det er snakk om, eller mistanke om bruk eller besittelse av kniv eller annen farlig gjenstand. 

- Dette har vi gjort i flere år. Tilbakemelding fra mannskapene våre er at teknikker og metoder og egensikkerhet i disse situasjonene føles godt innarbeidet gjennom årlig trening. Det er også fortløpende og god kontinuitet i treningen, sier Bjørnbakk. 

- Hvordan opplever de operative mannskapene denne økte forekomsten av kniver i sitt arbeid? 

- Det er klart det er krevende for de operative mannskapene at de kan møte på personer som er i besittelse av våpen når de er ute på oppdrag. Alle typer våpen har et stort skadepotensiale, og er til fare både for dem selv og for tredjepart.  Derfor er det viktig med den treningen og bevisstheten som mannskapet har til den type oppdrag, sier hun. 

Hun legger til at den mentale forberedelsen til oppgaveløsningen er viktig.

- Distriktet har iverksatt en rekke tiltak som viser at dette ikke er akseptabelt, og det er i den sammenheng viktig å få frem at det fra politiets side reageres tydelig og raskt på bæring av kniv og andre våpen på offentlig sted, sier Bjørnbakk. 

LES OGSÅ: Politiet trenger å ha tvangsmidler 

Powered by Labrador CMS