Full fart for Trip Track

Politiets fartsmåler Trip Track er godkjent montert i politiets VW Passater, bekrefter Vegvesenet. De er dermed snart i bruk igjen.

Publisert Sist oppdatert

I en artikkel på Aftenposten.no i april, ble det hevdet at fartsmåleren Trip Track er feilmontert i politiets Passater, og at den dermed ikke tilfredsstiller kjøretøyforskriften.

Problemstillingen gjaldt kun omtrent 30 Passater, og ikke politiets andre biler, understreker PDMT.

Nå har Møller Teknisk og Politiets data- og materielltjeneste (PDMT) undersøkt monteringsmåten i Passatene.

– Det viser seg at Trip Track ikke er montert direkte på bilens kommunikasjonsbus, slik leverandøren har hevdet. I stedet er utstyret koblet på en utgang fra et kombi-instrument som fra bilprodusentens side er forberedt nettopp for slike formål, sier kommunikasjonsdirektør Espen Strai i PDMT.

Snart tilbake i bruk

Dette innebærer ifølge Strai at Trip Track får eksterne signaler, og dermed ikke påvirkes av kjøretøyets øvrige systemer eller funksjoner.

Statens Vegvesen bekrefter overfor PDMT at politiets Passater dermed ikke trenger såkalt e-merking – en typegodkjenning fra et sertifisert laboratorium som sier at fartsmåleren er godkjent til bruk.

«Etter vår oppfatning oppfyller Trip Track med tilhørende utstyr EMC kravene [...] Dette forutsetter at utstyret er montert iht. kjøretøyfabrikantens anvisning med tilkobling til spesielt uttak for hastighetssignal på bilens styringssystem eller via separat adapter beregnet for hastighetssignal», skriver Vegvesenet i en e-post til PDMT.

– Statens Vegvesen Region sør bekrefter dermed at denne monteringsmåten ikke gir grunnlag for å kreve e-merking, som har vært denne sakens kjerne, understreker Strai.

Trip Track-fartsmålerne har vært midlertidig tatt ut av bruk i påvente av resultatet av PDMT og Møllers undersøkelser. Bekreftelsen fra Vegvesenet er nå videreformidlet til Politidirektoratet.

– Vi forventer at de berørte fartsmålerne vil kunne tas i bruk i løpet av kort tid, sier kommunikasjonsdirektøren, og legger til:

– Det er jo også sterkt beklagelig at utstyret ikke kunne brukes i trafikksikkerhetsarbeidet under den viktige påsketrafikkavviklingen.

Ikke noe galt

Samtidig avviser Strai at det har vært noe galt med fartsmålerne, og at det kan stilles spørsmålstegn ved om målingene har vært korrekte, slik det ble hevdet i Aftenposten-artikkelen.

– PDMT har hele tiden fastholdt at det ikke er noe galt med Trip Track. Det er godkjenning av innmontering som det har vært stilt spørsmål ved, understreker han, og fortsetter:

– Det er sterkt å beklage at medieomtalen av denne saken har ført til at lederen for Stortingets justiskomite, basert på feilaktige påstander, brukte sterke ord i media om mulig justismord, at justisministeren derfor måtte forberede seg på å besvare spørsmål i Stortingets spørretime om saken, og at Vegdirektoratet til slutt fant det nødvendig å anbefale midlertidig stopp i bruk av fartsmålerne, når fartsmålerne hele tiden har vært montert på godkjent måte.