FAQ

Svarene rundt LØNN 08

Publisert Sist oppdatert

Hva har PF hittil gjortomkring temaet LØNN 08?

Vi har forberedt lønnsarbeidet i samarbeid med alle lokallagslederne og i henhold til et ambisiøst landsmøtevedtak. 18. februar starter en omfattende mediekampanje for å synliggjøre behovet for et høyere lønnsnivå i Politi og lensmannsetaten. Samtidig skal lokallagene og medlemmene mobiliseres til kampen for bedre lønn.

I tillegg har vi fremmet våre innspill til Unio for årets hovedtariffoppgjør, og jobber bredt for å øke forståelsen for det som må gjøres for å skape en ny giv i politiet.

Hva går kravene ut på?

De endelige kravene er ikke ferdig utformet, men våre ambisjoner er at sentrale og lokale forhandlinger i 2008 skal gi lønnsøkning på minst kr 50.000 til de som får mest, og at en lønnsopptrappingsplan for politiet skal øke gjennomsnittslønnen fra kr 320.000 til ca kr 400.000 innen 2010.

Hva skal skje før 1.mai?

Da skal staten og hovedsammenslutningene forhandle om de overordnede rammene for hovedtariffoppgjøret, det som kalles den den økonomiske rammen for oppgjøret. Her bestemmes hvor stort det generelle tillegget skal være, hvor mye penger som skal gå til sentrale justeringer av lønnsrammer og -spenn, og hvor mye som skal settes av til årlige forhandlinger lokalt. Samtidig skal selve hovedtariffavtalen reforhandles.

Ambisjonen på kr 50.000 kan ikke nåes den 1. mai. Både sentrale justeringer og lokale forhandlinger må gjøres ferdig. Lokale forhandlinger er vanligvis ikke ferdig før i slutten av november før vi vet hvordan oppgjøret i har gått.

Hvordan kan PF være sikre på at Unio taler «politiets sak»?

Unio taler PFs sak, og har bredde og kraft nok til å snakke for både lensmann, prest og forsker med mange flere. Arne Johannessen er forhandlingsleder for Unio stat, og klarer nok å få fram PFs argumenter også. Sykepleiere, lærere, fysioterapeuter er hovedsakelig på andre tariffområder, og konkurrerer ikke direkte med våre krav.

Og hvis partene ikke kommertil enighet i mai?

Dersom partene ikke kommer til enighet innen 1. mai, blir det megling. Blir det ikke enighet blir det streik. Om det ikke blir streik på direkten, skal resultatet ut til uravstemning, slik at Unio-medlemmene kan få ta stilling til oppgjøret.

Noen har snakket om «kollektiv oppsigelse» dersom man ikke får innfridd sine krav. Er det lovlig?

Nei, det er ulovlige virkemidler og kan ikke initieres av en fagforening. Like fullt vet vi at mange har søkt seg jobb i andre etater og private virksomheter, og trenden er økende.

Hva hvis det likevel skjer?

Politifolk er ansvarlige og lovlydige, men forbanna. Vi skal ha en god dialog med våre tillitsvalgte og medlemmer og gjøre vårt til at de kan få utløp for forbannelsen uten å gjøre noe ulovlig.

Hvor lenge kan PF streike?

Vi har bygget opp et solid streikefond over mange år. Sammen med Unio og gjennom medlemsskap i Nordisk politiforbund har vi ressurser i massevis. Regjeringen kan på sin side varsle at de vil fremme forslag om tvungen lønnsnemnd i Stortinget. Da blir streiken avblåst.

Hva skal til for at det blir streik?

At forhandlingsutvalget i Unio sier nei til forslag fra meglingsmannen, eller medlemmene sier nei i en uravstemning.