Politisk ståsted

Publisert Sist oppdatert

Tallene på landsbasis

Slik svarer politivelgerne på spørsmål om hva de stemte i 2013, og hva de kommer til å stemme i år (tall for 2013 i parentes):

Ap: 22,7% (26,1%)
Frp: 10,4% (12,3%)
H: 24,7% (40,4%)
KrF: 3,5% (4,6%)
MdG: 1,2% (1,3%)
Sp: 11,7% (3,5%)
SV: 1,4% (1,8%)
V: 1,3% (2,9%)
Andre: 1% (1,2%)
Ingen: 1,2% (6%)

VET IKKE: 20,8%

Disse svarte på undersøkelsen

66,4% menn
33,6% kvinner

26,1% er 20-29 år
23,3% er 30-39 år
24,2% er 40-49 år
18,2% er 50-59 år
7,8% er 60-69 år
0,4% er 70+ år

81,8% er politiutdannet
17,9% er sivile
0,3% er jurister

80,5% er ansatt i politiet
12,7% er studenter
6,8% er pensjonister