Politisk ståsted - kortversjon

Publisert Sist oppdatert

Tallene på landsbasis

Slik svarer politivelgerne på spørsmål om hva de stemte i 2013, og hva de kommer til å stemme i år (tall for 2013 i parentes):

Ap: 22,7% (26,1%)
Frp: 10,4% (12,3%)
H: 24,7% (40,4%)
KrF: 3,5% (4,6%)
MdG: 1,2% (1,3%)
Sp: 11,7% (3,5%)
SV: 1,4% (1,8%)
V: 1,3% (2,9%)
Andre: 1% (1,2%)
Ingen: 1,2% (6%)

VET IKKE: 20,8%