Politidirektørens fremdriftsplan

Publisert Sist oppdatert

Politidirektørens fremdriftsplan

Juni - oktober

• Oppdragsbrev fra Justisdepartementet (ventet i midten av juni)

• Utlysning av politimesterstillingene (juni)

• Hovedseter for nye politidistriktene vedtas.

Oktober - desember

• Presentere hvordan de nye distriktene skal utformes

• Presentere gjennomføringsplan for etablering

• Nye politimestere formelt ansatt og offentliggjort

2016-2017

• Nye politimestere tiltrer

• Lokal endring starter

• Nye ledergrupper og lokale prosjektorganisasjoner etableres

• Gradvis utrulling vil pågå i 2016 og 2017.

• Sammenslåing av lensmannskontor vil trolig ikke skje før i de nye ledergruppene er på plass