Politianalysen

Sist oppdatert: September 2013

Publisert Sist oppdatert

Politianalysen

 • Lansert av justisminister Grete Faremo i november 2012.
 • Skal gi et godt faglig grunnlag for fremtidens organisering av politi- og lensmannsetaten.
 • Vurderte blant annet politiets ressursbruk, prioriteringer, kompetanse, ledelse og organisering.
 • Ble lagt fram i juni 2013, og legger opp til en strukturreform og en kvalitetsreform av politiet.

Arbeidsgruppen

Arbeidet med politianalysen ble gjort av en åtte personer stor arbeidsgruppe:

 • Dep. råd Arne Røksund (leder), Fiskeri- og kystdepartementet
 • Programdirektør Frede Hermansen, Forsvarsdepartementet
 • Dep. råd Ellen Seip, Arbeidsdepartementet
 • Politidirektør Odd Reidar Humlegård, Politidirektoratet
 • Skattedirektør Svein Ragnar Kristensen, Skatteetaten
 • Professor Anne Lise Fimreite, Universitetet i Bergen
 • PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland, PST
 • Lagdommer Monica Hansen Nylund, Nord-Troms tingrett