Pods oppgaver

Publisert Sist oppdatert

Politidirektoratets oppgaver

  • Gi faglig og administrativ støtte til politidistriktene
  • Sikre likeverdige polititjenester i hele landet så langt det er mulig
  • Stille ambisiøse og realistiske krav og forventninger til distriktenes tjenesteproduksjon
  • Sørge for erfaringslæring på tvers av distriktsgrensene
  • Iverksette nødvendige tiltak når enkelte politidistrikt underpresterer

Kilde: Samledokument for enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre om Nærpolitireformen