Pensjonssaken

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken:

• Øverkil ble ansatt av forbundsstyret den 18.12.13.

• I februar 2014 fremforhandler forbundsleder Sigve Bolstad og nestleder Unn Alma Skatvold lønns-og arbeidsvilkår med Øverkil.

• Øverkil opplyser at han har søkt Statens Pensjonskasse om å få utsatt pensjonen, men at han har fått avslag på en slik søknad.

• Fra 1. april 2014 mottar Øverkil pensjon fra Statens pensjonskasse som følge av at han har passert politiets særaldersgrense på 57 år.

• Den 12. mai bekrefter SPK til Politiforum at det ikke foreligger noen skriftlig søknad om utsettelse av pensjon.

• Senere bekrefter SPK at det heller ikke foreligger noen muntlig søknad.

• 21. mai informeres alle PFs lokallagsledere om saken

• 26. mai settes det ekstraordinært forbundsstyremøte som behandler saken

• 27.mai sender PF ut en pressemelding om at saken er under fortsatt behandling