Homofili og politiet

Publisert Sist oppdatert

Homofile i Norge

  • Mellom 3-5 prosent av Norges befolkning antas å være lesbiske, homofile eller bifile.
  • Det betyr at opptil 750 politifolk, hvorav 60 prosent er menn, havner i denne kategorien.
  • Homofili var forbudt ved lov fram til 1972. Da ble straffelovens § 213 fjernet: «Finder utuktig Omgjengelse Sted mellom Personer av handkjøn, straffes de, der heri gjør seg skyldige eller som medvirker dertil med Fængsel indtil ett Aar. Med samme Straf ansees den, som har utuktig Omgjengelse med Dyr eller som medvirker dertil. Paatale finder sted naar det paakræves av almene Hensyn.»

Mangfold i politiet

  • Politiets Fellesforbund (PF) har et likestillings- og mangfoldsutvalg, som jobber for inkludering og mangfold i politi- og lensmannsetaten.
  • Politihøgskolen (PHS) arrangerer egne etikkdager for førsteårsstudentene, med foredragsholdere innenfor temaer som etnisitet, kjønn, psykiatri og legning.
  • 27. november arrangeres det en Mangfoldskonferanse hvor både politidirektør Odd Reidar Humlegård og PF-leder Sigve Bolstad bidrar. Tema for konferansen er blant annet likestilling og arbeid mot diskriminering.

Rosa kompetanse

  • Er et undervisningsopplegg utviklet av Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LLH), som blant annet finansieres av Justisdepartementet.
  • Har som mål å bidra til økt kunnskap om det å være lesbisk homofil, bifil eller transperson i dagens Norge.
  • Undergruppen Rosa kompetanse justis, arbeider for å skolere rettsvesenet og kriminalomsorgen, for å gjøre den enkelte yrkesutøveren tryggere i møtet med homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. En målsetting er også å bidra til et mer tolerant arbeidsmiljø. I prosjektets første fase er fokus rettet mot politietaten.