Domain awareness system

Publisert Sist oppdatert

Domain awareness system (DAS)

  • Er NYPDs egenutviklede overvåkningssystem.
  • DAS ble utviklet i samarbeid med Microsoft, og har en total prislapp på 1,2 milliarder kroner.
  • DAS samler data fra 4000 overvåkningskameraer, samt flere hundre nummergjenkjennelseskameraer og sensorer som registrerer radioaktivitet.
  • Informasjonen brukes til å raskt skaffe NYPD oversikt over hva som egentlig har skjedd, når det kommer inn nødsamtaler.
  • DAS dekker store deler av Nedre Manhattan, men inkluderer også tre av de fire andre bydelene i New York.

Datalagring

NYPDs retningslinjer legger følgende begrensninger på hvor lenge innsamlet data kan være lagret:

  • Videobilder kan lagres i 30 dager.
  • Data fra nummergjenkjenningskameraer kan lagres i fem år.
  • Data fra sensorer som registrerer radioaktivitet kan lagres så lenge NYPD ønsker det.

Dersom det foreligger rettslige kjennelser eller andre spesielle grunner, kan informasjonen i spesielle tilfeller lagres lenger. Dette gjelder for eksempel dersom informasjonen skal brukes som bevis i straffesaker.