Politidistriktene 2003-2015

Publisert Sist oppdatert

Endringen for ditt distrikt

Østfold: -19.691.243
Follo: -18.372.061
Romerike: -11.256.408
Hedmark: -32.853.022
Gudbrandsdal: -10.498.731
Vestoppland: -7.929.187
Nordre Busk: -17.209.301
Søndre Busk: -19.295.152
Asker og B: -15.498.005
Vestfold: -36.558.222
Telemark: -29.655.522
Agder: -44.733.955
Rogaland:
-8.650.631
Haugaland/SH: -22.020.233
Hordaland: -28.382.593
Sogn og F: -14.488.620
Sunnmøre: -10.729.915
Nordmøre og R: -21.123.881
Sør-Trøndelag: -45.067.212
Nord-Trøndelag: -17.656.612
Helgeland: -17.288.232
Salten: -15.128.993
Midtre H: -25.844.085
Troms: -6.505.066
Vestfinnmark: -12.412.957
Østfinnmark: -6.545.245

Totalt: -515.395.082

Tallene viser endring i politimestrenes frie, disponible driftsmidler i perioden 2003-2015. Det vil si budsjettet fratrukket midler som er låst i politiske øremerkinger eller pris- og lønnsjustering. Fordi Oslo tidligere lå inne som egen post på statsbudsjettet, har det vært vanskelig å finne sammenlignbare tall. Oslo er derfor ikke med i oversikten. Vi tar forbehold om unøyaktigheter.

Kilder: PODs rammefordeling til politidistriktene.

Powered by Labrador CMS