Torbjørn Aas

Oppdatert: Januar 2014

Publisert Sist oppdatert

Torbjørn Aas

Torbjørn Aas.jpg
Torbjørn Aas.jpg

  • Er utdannet polititjenestemann fra PHS 1995.
  • Har studert statsvitenskap, tatt lederkandidatprogrammet til PHS og topplederprogrammet til POD, i tillegg til lederutdannelse fra Copenhagen business school.
  • Har erfaring fra Sentrum politistasjon og operasjonssentralen i Oslo politidistrikt.
  • Var hovedverneombud i Oslo PD og varahovedverneombud for hele etaten.
  • Jobbet som økonomisjef i Oslo PD i over sju år.
  • Ble politimester i Vest-Finnmark PD 1. mars 2011.
  • Er ansatt som ny administrerende direktør for Finnmarksykehuset.