Ivar Husby

Sist oppdatert: Mai 2013

Publisert Sist oppdatert

Ivar Husby.
Ivar Husby.

Navn: Ivar Husby

Tittel: Politiinspektør og seksjonsleder på etterforsknings- seksjonen, PHS

Bakgrunn: Mangeårig etterforskningserfaring, teknisk og taktisk, fra Kripos og Økokrim. Har arbeidet i Justisdepartementet, Politidirektoratet og på Forsvarets Høgskole.