Håkon Skulstad

Oppdatert juli 2016

Publisert Sist oppdatert

Håkon Skulstad (53)

  • Utdannet politimann og jurist.
  • Jobber nå som prosjektleder for Prosjekt nye politidistrikter i POD.
  • Har permisjon fra jobb som rektor på Politihøgskolen. Blei rektor i 2010.
  • Har tidligere jobbet som direktør for politiavdelinga i Justisdepartementet, vært assisterende sjef i Kripos, førstestatsadvokat i Økokrim og politimester i Østfinnmark.