Forhandlertjenesten KGF

Publisert Sist oppdatert

KGF:

Krise – og gisselforhandlere er politiets særskilte kompetanse ved forhandlinger i terror-, gissel-, barrikade- og kidnappingssituasjoner.

De kan bistå selvstendig, eller som støtte for beredskapstroppen under bistandsoppdrag, og inngår i Krise– og gisselforhandlerteam som ledes av lokal politisjef,

Deres oppgave under oppdrag er å etablere kontakt for gjennom målrettet samtale å få gjerningsperson(er) til å overgi seg eller avstå fra sitt forsett.

 • KGF forutsettes å ha kunnskap om og å kunne kommunisere med forskjellige type gjerningspersoner, som f.eks:
 • Kriminelle og innsatte i fengsel
 • Medlemmer av terrorgruppe
 • Politisk motiverte
 • Religiøst motiverte
 • Organisert kriminell gruppe
 • Mentalt syke/ubalanserte
 • Suicidale

KGF styres av politiets beredskapssystem. De er betalt av Oslo politidistrikt, men er en del av nasjonal beredskapsressurs, og kan bistå alle landets politidistrikter.

Enheten trener 400 timer forhandlerteknikk per år. De fleste i gruppa har 20 prosent stilling som forhandler. Resten andre oppgaver i politiet. To forhandlere er tilgjengelig til enhver tid.

 • Enheten har hatt:
 • 115 oppdrag hittil i år
 • Omtrent 40 oppdrag i året fra 2007 til 2010
 • Så langt i år er 65 prosent suicidaltilnærminger
 • I underkant av 20 prosent av oppdragene er utenbys
 • KGF Anbefaler sjelden aksjoner
 • Har kun mistet tre av dem det har vært dialog med siden 2006

I tillegg til KGF som har beredskapsoppgaver nasjonalt og internasjonalt, er det også lokale forhandlere i enkelte politidistrikt. Dett gjelder Agder (2), Rogaland (4), Hordaland (7), Sør Trøndelag (2) og Troms (4).

Disse ble fra og med 2013 underlagt årlig obligatorisk trening på 30 timer i regi av PHS.

Eksempler på oppdrag hvor KGF har vært involvert

Oslo, oktober 2013:

«Vi har en ung mann som går rundt med to kjøttkniver i et boligfelt i Oslo»

Telefon fra operasjonsentraelen. Mannen ble oppfattet som utagerende og aggressiv. Han hadde også truet med å skade en navngitt tredjeperson, og politiet ville ha bistand fra forhandler under væpnet aksjon.

Gjerningsmannen hadde gått inn i sin egen bolig, da KGF kom. Han fikk væpnet politi på døra, men etter 10-15 minutters dialog med forhandler kom han ut frivillig og helt rolig.

Ringerike Fengsel, Juli 2013:

En innsatt hadde klatret opp på taket på Ringerike Fengsel og truet med å hoppe for å ta sitt eget liv. Etter varsling fra operasjonssentralen tok en forhandler kontakt med fengselet og la en plan sammen med de ansatte ved fengselet, som deretter gjennomførte dialog med fangen, basert blant annet på anbefalinger fra KGF. Mannen kom ned, av egen vilje, før KGF kom frem til stedet.

Oslo, oktober 2013:

Forhandlertjenesten fikk melding fra ansatt ved et sykehus i Oslo, om at en pasient var på vei for å skyte flere på sykehuset i tillegg til seg selv, om han ikke fikk nødvendig behandling. Forhandler arbeidet ved Operasjonssentralen og ringte umiddelbart til mistenkte. Dialogen avklarte raskt at mistenkte ikke hadde intensjon om å gjennomføre truslene, og at disse kun var fremsatt i affekt.

Oslo/Afghanistan juli 2013

Flyktningehjelpen (NRC) hadde fått tre av sine lokalt ansatte, kidnappet i Afghanistan. KGF bistod NRC med å strukturere deres kriseteam i Oslo samt å gi NRC sine ansatte i Herat en innføring/brief i hvordan de kunne forholde seg til kidnapperne. Lokale forhandlinger i Herat førte etter hvert frem til en løslatelse av de tre. Tilbakemeldingen var at råd og innspill fra KGF i Norge var en verdifull støtte i deres krisehåndteringsarbeid.

Oslo, oktober 2013:

Melding om en navngitt mann som hadde alvorlig skadet en kamerat. Gjerningsmannen hadde stukket av fra åstedet, og politiet ønsket av åpenbare årsaker å få kontroll på ham.

Operasjonsleder ba forhandler om å søke kontakt med gjerningsmannen, og forhandler fikk etablert dialog per telefon. Etter 10 minutters samtale endte det med en avtale om at mistenkte skulle melde seg for politiet. Mistenkte holdt sin del av avtalen.