Politihøgskolen har besluttet å avlyse nordisk master i politiledelse.
Politihøgskolen har besluttet å avlyse nordisk master i politiledelse.

Kun én utenlandsk søker: Politihøgskolen avlyser nordisk master i politiledelse

47 norske søkere var ikke nok. Politihøgskolens nordiske master i politiledelse er avlyst etter at det kun kom inn én søker fra Sverige og Danmark.

Publisert

Dette er andre gang masteroppstarten blir avlyst, etter at det også kun var en utenlandsk søker til kullet som skulle starte i august.

– Fagmiljøet ved PHS har jobbet svært hardt for å få inn søkere fra Sverige og Danmark, men resultatet har dessverre uteblitt. Til tross for stor innsats over tid fra mange ulike aktører, var det kun en søker fra Sverige og ingen fra Danmark ved søknadsfristens utløp. Dette medfører at PHS har besluttet å ikke starte nordisk master i politiledelse i januar 2020 som planlagt, sier Siw Thokle.

Hun er avdelingsleder for avdelingen for etter- og videreutdanning ved PHS.

– Studiet starter ikke opp med kun norske søkere. De norske søkerne som ønsket å ta masteren neste år, blir kontaktet direkte, sier hun.

Ønsket siden 2003

En av initiativtakerne til en masterutdanning i politiledelse, er førsteamanuensis Rune Glomseth ved PHS. Han har jobbet for å få på plass en slik utdanning for politiledere helt siden 2003.

I en undersøkelse Glomseth gjennomførte i 2009, fikk han bekreftet at det var et ønske om et slikt studie blant både norske og utenlandske politiledere. Og i 2015 ble det besluttet å starte en nordisk master i politiledelse.

Politihøgskolen bør ha en master i politi-ledelse på sitt utdanningsprogram. Det er en naturlig og nødvendig faglig utvikling for Politi-høgskolen og for norsk politi.

– En master i politiledelse er etterspurt lenge av norske politiledere. Politihøgskolen bør ha en master i politiledelse på sitt utdanningsprogram. Det er en naturlig og nødvendig faglig utvikling for Politihøgskolen og for norsk politi, mener Glomseth.

Skal diskutere framtiden

Nordisk master i politiledelse er et samarbeid mellom PHS, Copenhagen Business School og Linnéuniversitetet i Växjö i Sverige. Hva som nå kommer til å skje med masterstudiet, er usikkert.

– Det kan være ulike årsaker til at det ikke har kommet søkere fra svensk og dansk politi. Politihøgskolen vil nå ta en diskusjon både internt ved høgskolen og med sine samarbeidspartnere om hvordan dette prosjektet skal tas videre, sier Thokle.

Førsteamanuensis Glomseth er skuffet over at masterstudiet nå blir avlyst.

– Det er ved to anledninger et tilstrekkelig antall kvalifiserte norske politiledere som har søkt på den. Det er svært synd om dette masterprogrammet ikke skal tilbys norske politiledere fordi dansk og svensk politi nå viser seg ikke å prioritere denne type utdanning av ulike grunner, sier han.

– Litt hårete ambisjon

Glomseth sier det er åpenbart at PHS bør ha en master i politiledelse. Han mener tanken om å utvikle, etablere og tilby en nordisk master i politiledelse var god og inspirerende for mange.

Er det riktig og forsvarlig ikke å tilby en ferdig utviklet master i politiledelse til norske politiledere på grunn av endrede svenske og danske prioriteringer? Mitt svar er åpenbart nei.

– Politihøgskolen har hatt ledelsesutdanninger siden tidlig på 1980-tallet. Det er på tide å få på plass en master i politiledelse nå. Men ambisjonen om å få dette til som det var tenkt, var kanskje litt for hårete sett i ettertid.

Han trekker fram endrede prioriteringer hos politiet i våre naboland, som han mener ikke gjør det realistisk å tro på flere søkere fra svensk og dansk politi i de kommende årene.

– Er det riktig og forsvarlig ikke å tilby en ferdig utviklet master i politiledelse til norske politiledere på grunn av endrede svenske og danske prioriteringer? Mitt svar er åpenbart nei, sier han.

– Skal PHS være kunnskapsnavet på fagområdet organisasjon og ledelse i politiet, og det foretrukne stedet der politiledere tar ledelsesutdanninger i den kunnskapsintensive tiden vi lever i, bør høgskolen etter min mening raskt starte opp en nordisk master i politiledelse selv med «bare» norske politiledere, fortsetter Glomseth.

Økonomisk støtte

Glomseth er bekymret for at toget er i ferd med å gå for å få i gang et slikt masterstudie.

– I den nordiske masteren i politiledelse ligger det etter min mening et stort faglig potensial. Jeg er redd dette skusles bort, og at fagmiljøet rundt nordisk master i politiledelse vil krakelere dersom vi ikke kommer i gang, sier han.

Etablering av nye utdanninger tar vanligvis noe tid, forklarer Glomseth.

– Det vil være tilfelle her også. Jeg tror det vil være lettere å få danske og svenske politiledere til å søke på en etablert og gjennomprøvd master i politiledelse enn en ny og foreløpig ukjent utdanning.

Den nordiske masteren i politiledelse har fått økonomisk støtte fra Nordisk Ministerråd gjennom organisasjonen Nordplus. Glomseth mener det ligger en sterk forpliktelse her.

– Jeg opplevde en markert grad av pragmatisme i Nordplus de utfordringer og barrierer vi møtte i utviklingen av nordisk master i politiledelse. Jeg synes en tilsvarende pragmatisk holdning til svensk og dansk deltakelse i en startfase vil være klokt. Det vil kunne bety oppstart nå, og ikke utsettelse på ubestemt tid, sier han.