Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) under en kriminalpolitisk debatt i Arendalsuka 2019.

Vil ikke svare om politimillioner

Justisdepartementet vil ikke svare på spørsmål om den varslede budsjettøkningen på 350 millioner kroner til politiet i 2020.

Publisert

Midt i valgkampen, den 4. september, lovet justisminister Jøran Kallmyr (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) 350 millioner kroner mer til politiet i 2020.

I et VG-intervju slo statsministeren fast at 2020 kom til å bli «et merkeår for norsk politi», og at regjeringen ville gi politidistriktene et større økonomisk handlingsrom.

– Det blir et større rom for politimestrene til å prioritere det de mener er riktig for sitt politidistrikt, enten det er forskning eller flere patruljer – det kan variere fra politidistrikt til politidistrikt. Noen vil prioritere å kjøpe mer utstyr og biler, sa Kallmyr til VG.

900 millioner kroner mer i 2019

I VG-artikkelen forklarer imidlertid hverken statsministeren eller justisministeren hvordan de skal oppnå dette - og hva den totale styrkingen på 350 millioner innebærer.

I kroner og øre fikk politietaten utbetalt nærmere 900 millioner kroner mer i 2019 enn i 2018. Av 2019-budsjettet går det fram at store deler av dette var bundet opp i pålagte utgifter som etaten ikke kom seg unna.

500 millioner gikk blant annet til å dekke lønnsoppgjøret og den generelle pris- og lønnsveksten, mens 246 millioner var satt av til å ansettelsen av nyutdannede.

Tidligere budsjetter viser at dette er utgifter politiet har hvert eneste år, og etter all sannsynlighet heller ikke slipper unna neste år.

Uklart hva tallene innebærer

I VG-artikkelen lokket regjeringen med 100 millioner kroner til å ansette nyutdannede også i 2020. Det går ikke fram om disse 100 millionene var inkludert i den totale styrkingen på 350 millioner eller ikke.

Politiforum stilte derfor justisdepartementet flere oppfølgingsspørsmål for å få klarhet i hva justisministeren og statsministeren egentlig mener - og hva disse 350 millionene egentlig innebærer.

Det vil ikke departementet svare på.

«Spørsmål i forbindelse med statsbudsjettet 2020 vil kunne bli besvart etter at det er lagt frem for Stortinget (7. oktober)», skriver departementets kommunikasjonsavdeling i en e-post.

Kjenner igjen mye

Leder av Politiets Fellesforbund (PF), Sigve Bolstad, sier det er positive signaler som kommer i medieutspillet til Kallmyr og Solberg.

– Vi kjenner igjen mye fra de innspillene og kravene PF tidligere har kommet med, sier han.

Det handler i hovedsak om to ting, sier Bolstad: Å få nyutdannede i jobb og få finansiert et etterforskningsløft. I VG-saken lover regjeringen henholdsvis 100 og 80 millioner kroner til dette i 2020.

– Selv om dette ikke utgjør en fullfinansiering, er det positivt, sier han.

Positive og avvendende

Bolstad sier det er gledelig at regjeringen signaliserer at de vil styrke budsjettet med 350 millioner kroner, og at det skal ha en profil som treffer de tolv politidistriktene.

– Så er det store forbeholdet at denne summen må være en netto økning i forhold til 2019-budsjettet. Har man ikke lagt inn lønns- og prisstigningen, er dette et dårligere budsjett i 2020 enn i 2019, understreker Bolstad.

Nå vil han og fagforeningen vente til fasiten kommer i statsbudsjettet.

– Lovnaden er god, så tar jeg det for gitt at dette er en faktisk styrking. Vi avventer det endelige resultatet i statsbudsjettet.

Powered by Labrador CMS