Politimannen Geir Pettersen bruker erfaringa si til å bygge opp politi i Nord-Afrika. For den tjenesten straffes han med høyere pensjonsalder.
Politimannen Geir Pettersen bruker erfaringa si til å bygge opp politi i Nord-Afrika. For den tjenesten straffes han med høyere pensjonsalder.

Fremskrittspartiet om at de som tjenestegjør i utlandet får høyere pensjonsalder: – Som det skal være

Vil ikke endre lovverket.

Publisert

For to uker siden belyste Politiforum hvordan politiansatte som velger å gjøre en tjeneste for Norge i utlandet, ender opp med høyere pensjonsalder. Årsaken er at reglene som skal hindre at ansatte søker seg ned til lavere pensjonsalder kort tid før de når den, også rammer politifolk som reiser til utlandet. 

Regelendringene regjeringen innførte har tilbakevirkende kraft, og dermed blir ansatte som allerede var i utlandet da reglene ble endret rammet. De må derfor jobbe tre nye år når de kommer hjem, for å få tilbake pensjonsalderen de hadde før de reiste.

– Jeg føler meg lurt, rett og slett, sa politiets spesialutsending i Algerie, Geir Pettersen

Andre ansatte valgte å avbryte utenlandstjenesten.

Fremskrittspartiets Erlend Wiborg sier til Politiforum at partiet er fornøyd med hvordan reglene rammer. Frp har ingen planer om at de som tjenestegjør i utlandet skal slippe karenstiden

– Så lenge den nye stillingen gir pensjonsopptjening i offentlig tjenestepensjonsordning, er den ment å slå ut slik. Dersom den nye stillingen ikke gir pensjonsopptjening, er karensbestemmelsen ikke aktuell å benytte. Etter vår vurderer fungerer loven i det store og hele etter hensikten, svarer Wiborg.

Erlend Wiborg i Fremskrittspartiet.
Erlend Wiborg i Fremskrittspartiet.

Han sier det i Stortingets behandling av karenstid var lagt til grunn at det ikke var naturlig å anse permisjoner for å tjenestegjøre i utlandet som overgang til en ny stilling, som utløste karenstid. Likevel er det dette de ansatte opplever. Og likevel ønsker ikke Wiborg og Frp å åpne for endringer i loven.

– Etter vår vurdering er det ikke nødvendig med noen endringer på området, sier han.

Vil ikke flytte spesialutsendingene til politiet

Sjefene til de ansatte som er i utlandet og de ansatte selv, har luftet tanken om å flytte stillingene tilbake til politiet fra Utenriksdepartementet. Slik kan de unngå at stillingene får en høyere pensjonsalder og en annen stillingskode enn det man har fra før.

Men det er uaktuelt, svarer de involverte departementene.

– Det er hjemlet i lov om utenrikstjenesten at spesialutsendinger må være midlertidig ansatt i utenrikstjenesten. Uten dette vil de ikke få diplomatstatus. Dette gjelder også politiutsendingene, skriver kommunikasjonssjef i Uternriksdepartementet, Frode Overland Andersen, til Politiforum.

– Er UD tilfreds med hvordan karenstiden rammer også politifolk i utenlandstjeneste?

– Det er ikke naturlig at UD kommenterer dette, svarer Andersen.

Også Justisdepartementet peker på kravet om at spesialutsendinger skal være ansatte i Utenriksdepartementet. Men på spørsmål om hvordan karenstiden virker, svarer departementet forholdsvis kryptisk.

– Er Justisdepartementet tilfreds med hvordan karenstiden rammer også politifolk i utenlandstjeneste?

– Justis- og beredskapsdepartementet støttet innføringen av karensregler. Vi tar til etterretning at det ikke er gitt noen unntaksbestemmelser for særlige tilfeller, skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Bjørklund.