IMOT NEDLEGGELSE: Justispolitiske talspersoner i Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener man heller bør se på ny plassering av Politihøgskolen, før man legger ned en bachelorutdanning. Bildet er fra uteksaminering i Stavern i 2016.
IMOT NEDLEGGELSE: Justispolitiske talspersoner i Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener man heller bør se på ny plassering av Politihøgskolen, før man legger ned en bachelorutdanning. Bildet er fra uteksaminering i Stavern i 2016.

Reagerer på forslag om Stavern-nedleggelse: - Kan ikke akseptere dette

Arbeiderpartiet og Sentepartiet mener man må se på ny plassering for Politihøgskolen før man vurderer å legge ned i Stavern. 

Publisert

- Vi kan ikke akseptere at det legges ned studieplasser i Stavern allerede før planene om ny Politihøgskole er klar, sier Maria Aasen-Svensrud, justispolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Hun reagerer på at Politihøgskolen og Politidirektoratet (POD) foreslår å legge ned bachelorutdanningen i Stavern, hvis antallet studenter kuttes

Politiforum erfarer at det vurderes å redusere antallet studenter ved Politihøgskolens studiesteder fra 550 studenter i dag, til 400 studenter i 2020. 

- Meningsløse

 Aasen-Svensrud legger til at Arbeiderpartiet også reagerte kraftig på nedleggelsen av bachelorutdanningen i Kongsvinger.

- Slike avgjørelser virker meningsløse før fremtidens faktiske behov er kartlagt. Vi må kartlegge hvilke forventninger man har til alle de oppgavene politiet skal løse. Det er varslet at det kommer en stortingsmelding om dette, og det er bra. Men før den kommer kan vi ikke støtte store endringer i politiet eller Politihøgskolen, sier Aasen-Svensrud. 

IMOT NEDLEGGELSE: Maria Aasen-Svensrud, justispolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.
IMOT NEDLEGGELSE: Maria Aasen-Svensrud, justispolitisk talsperson for Arbeiderpartiet.

Fredag uttalte justisminister Tor Mikkel Wara at selv om POD og Politihøgskolen har anbefalt å legge ned i Stavern, dersom studentantallet nedjusteres, er ikke beslutningen tatt ennå. 

- Ingen avgjørelse er fattet, verken hva gjelder ytterligere nedtrekk av politistudenter eller hvor et eventuelt nedtrekk skal skje. Departementet har mottatt en faglig anbefaling fra POD, skrev Wara, i en e-post til Politiforum. 

Stille krav

- Det er godt å høre at avgjørelsene ikke er tatt. Så nå må vi følge opp dette på Stortinget og stille krav til statsråden om at vi skal ha en ryddig prosess framover. Stortinget skal informeres om hva som skjer, sier Aasen-Svensrud. 

Hun legger til at justisministeren og regjeringen ikke har gitt noen signaler om når en ny politihøgskole skal bygges, eller hvor den skal bygges. 

- Nå som vi ikke har fått noen signaler på hva de ønsker om en ny politihøgskole, synes vi det er en svært dårlig prosess å legge ned velfungerende studiesteder. Så det vil vi gå imot, sier hun. 

SKEPTISK: Emilie Enger Mehl, justispolitisk talsperson i Senterpartiet.
SKEPTISK: Emilie Enger Mehl, justispolitisk talsperson i Senterpartiet.

- Veldig synd

Også Senterpartiet er imot en eventuell nedleggelse i Stavern. 

- Jeg synes det er veldig synd om man begynner å legge ned bachelorutdanninger nå, i stedet for å utrede hvor Politihøgskolen skal ligge. Det har allerede skjedd i Kongsvinger, sier Emilie Enger Mehl, justispolitisk talsperson i Senterpartiet. 

Da bachelorutdanningen i Kongsvinger ble lagt ned, spurte Senterpartiet justisministeren om hvilken betydning en nedleggelse ville ha for muligheten til å være med i vurderingen av hvor Politihøgskolen skal ligge i framtiden. 

- Det samme er jo relevant for Stavern. Justisministeren svarte den gangen at det ikke hadde noen betydning, men etter vårt syn er dette en svekkelse av disse stedenes mulighet til å være med i vurderingen, sier Enger Mehl. 

Hun presiserer at de også er imot et eventuelt nedtrekk i antallet studenter. 

- Selv om regjeringen sier at de nå på landsbasis kommer til å nå målet om to politifolk per tusen innbyggere, er det mange steder det er behov for flere politifolk. Vi mener man bør se på distriktsnivå og ikke på landsbasis, når man skal vurdere om man når dette målet, sier hun. 

- Billigere i Stavern

Tor Tanke Holm, fungerende rektor ved Politihøgskolen, uttalte til Politiforum i forrige uke at han ikke ønsket å gå inn i detaljer på hvorfor PHS og POD anbefaler å legge ned i Stavern. 

- Men slik vi ser det har dette alternativet større samfunnsøkonomisk lønnsomhet, enn at vi viderefører med tre studiesteder, som vi gjør i dag. Lovpålagte krav som følger med høgskoleakkrediteringen gjør det også vanskeligere å utdanne et betydelig lavere kull på tre ulike steder, sa Holm. 

Begrunnelsen om at det er mest samfunnsøkonomisk lønnsomt å legge ned i Stavern, får Tom Christer Holme, i Politiets Fellesforbund ved Politihøgskolen, til å reagere. 

- Vi har sett på tallene, og det er rimeligere å utdanne en politistudent i Stavern, sammenlignet med i Oslo. Når det er mer økonomisk gunstig å drifte i Stavern enn i Oslo er dette et argument vi kan slå ihjel, sier Holme. 

Ifølge PFs utregninger koster det 86 834 kroner å utdanne en student i Stavern, mens det koster 108 168 kroner per student i Oslo og 100 861 kroner per student i Bodø. 

Politiets Fellesforbund mener dermed at det koster 21 334 kroner mindre per student som utdannes i Stavern, sammenlignet med i Oslo. 

- Hadde det vært gode argumenter for å legge ned i Stavern er det én ting. Men det kan vi ikke se at det er, sier Holme. 

Powered by Labrador CMS