Politihøgskolens bachelorutdanning på Kongsvinger kan blie reetablert.

Politihøgskolen kan få bachelorutdanning på Kongsvinger igjen

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) vurderer gjenåpning av bachelorutdanningen ved Politihøgskolen på Kongsvinger.

Publisert

Det går fram av en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.

– Frem mot 2023 vil vi vurdere å etablere studieplasser for politiutdanningen på Kongsvinger. Det mener vi er fornuftig for å sørge for bred kompetanse fra ulike læringsmiljøer, og på den måten sørge for at vi får det beste politiet vi kan få, sier Mehl.

Nedlagt i 2018

Bachelorutdanningen ved PHS på Kongsvinger ble lagt ned høsten 2018, i forbindelse med at den forrige regjeringen reduserte studentopptaket på PHS fra 720 til 550.

– Når opptaket reduseres til 550 studieplasser per studieår er det ikke forsvarlig å opprettholde strukturen på fire studiesteder. Regjeringen foreslår derfor å avvikle bacheloravdelingen i Kongsvinger, men videreføre Politihøgskolens utdanningssenter, sa daværende justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (Frp) den gangen.

PHS-rektor Nina Skarpenes understreket da overfor Politiforum at både høgskolestyret og skolens ledelse har vært enige om at Kongsvinger var det som skulle legges ned når den tid kom.

– Kongsvinger har vært ment som et midlertidig sted for å ta unna for de store kullene, sa Skarpenes.

Det var 144 bachelorstudenter ved studiestedet på Kongsvinger da det ble lagt ned. Lokalitetene på Sæter gård er fortsatt i bruk for etter- og videreutdanninger på PHS, og benyttes også til operativ trening for både bachelorstudenter og andre i politiet.

80 plasser til Oslo

I pressemeldingen går det også fram at majoriteten av de 100 nye studieplassene som skal opprettes fra høsten av, blir lagt til studiestedet i Oslo.

«Justis- og beredskapsdepartementet har bestemt at de 100 nye studieplassene ved Politihøgskolen (PHS) i 2022 skal fordeles med 80 plasser til PHS i Oslo og 20 plasser fordelt på Stavern og Bodø», står det i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS