Politihøgskolen i Oslo.
Politihøgskolen i Oslo.

REVIDERT NASJONALBUDSJETT

Øker inntaket på Politihøgskolen - uvisst hvor studieplassene skal legges

Regjeringen bevilger 13,2 millioner kroner til 100 nye studieplasser på Politihøgskolen.

Publisert Sist oppdatert

MERKNAD: Denne artikkelen har blitt endret fra den opprinnelige versjonen - se utdypende forklaring nederst i saken.

—-

Det ble bekreftet da regjeringen la fram sitt reviderte nasjonalbudsjett i dag. De 13,2 millioner kronene tas fra politiets ordinære driftsbudsjett.

Hvor de nye plassene blir lagt, er ikke endelig avklart, skriver regjeringen i en pressemelding.

Til Østlandsposten sa Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) tidligere denne uka at det «er mulig» at noen av de nye plassene kommer på studiestedet i Stavern.

– Hvor vi skal plassere de nye studieplassene avhenger først og fremst av hvor man ha kapasitet til å ta imot dem. Skolen i Stavern er bra, og jeg opplever at både lærere og elever er fornøyde. Vi vil trenge plasser til studenter raskt dersom de skal komme i gang med studiet til høsten, og Stavern er et godt alternativ, sa hun til Østlandsposten.

Lavest siden 2008

Studentopptaket på PHS har blitt kraftig redusert siden toppen på 720 studeplasser i perioden 2010-2017.

Da antallet plasser ble redusert til rundt 400 i 2020, var dette det laveste antallet siden 2008.

Allerede fra høsten av blir det nå 100 nye studieplasser.

– Politiets Fellesforbund er selvfølgelig svært positiv til denne økningen i antall studieplasser. Det er ingen tvil om at politiet nå trenger flere ansatte med tanke på alle de langvarige krisene vi har hatt de siste årene. Det har vært svært krevende for hver ny krise å måtte lete etter folk – og da fortrinnsvis i midlertidige stillinger og med uholdbare ansettelsesforhold, sier forbundseder Unn Alma Skatvold i en pressemelding.

Ønsker flere fast ansatte

Hun peker på behovet for flere permanent ansatte for å styrke grunnbemanningen.

– Og da må vi samtidig sørge for at de nye politistudentene får en jobb å gå til når de er uteksaminert. Det er vel og bra at regjeringen legger 13,2 millioner kroner på bordet for å øke antallet politistudenter, men dette hjelper lite om vedtaket ikke følges opp med flere faste stillinger, sier Skatvold.

Ferske bemanningstall fra Politidirektoratet viser at kun 108 av fjorårets avgangsstudenter var fast ansatt i politistilling per 30. april i år.

Tilsvarende tall for 2020-kullet, viser at 155 av dem hadde fast ansettelse på samme tidspunkt i fjor, mens 98 nyutdannede fra 2019-kullet hadde fast ansettelse ved utgangen av mars i 2020.

Samtidig viser bemanningstallene at den store majoriteten av nyutdannede politifolk fra 2021-kullet - rundt 89 prosent av de som har bestått - hadde politijobb per 30. april i år.

—-

12.05.22 klokka 12:20: I en tidligere versjon av denne saken ble justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) sitert på at regjeringen vil arbeide for at så mange som mulig av de nye plassene blir lagt til Stavern og Bodø, men at kapasitetsbegrensninger gjør at mange av plassene må legges til Oslo til høsten. Dette sitatet var publisert som en del av Justis- og beredskapsdepartementets opprinnelige pressemelding, men ble senere fjernet.

Departementets kommunikasjonsavdeling opplyser at årsaken er at sitatet ikke var godkjent av politisk ledelse, og kladden ble publisert ved en feil. Kommunikasjonsavdelingen understreket på spørsmål fra Politiforum at det ikke er avklart hvorvidt kapasitetsmangel i Stavern og Bodø vil gjøre at mange plasser havner i Oslo.

Powered by Labrador CMS