Politihøgskolens bachelorutdanning på Kongsvinger legges ned.

Reduserer opptaket ved Politi­høgskolen allerede høsten 2018

Legger ned bachelorutdanninga på Kongsvinger. Revidert nasjonalbudsjett lagt fram.

Publisert

Regjeringen la i dag fram sitt reviderte nasjonalbudsjett. Der kommer det fram at regjeringen senker opptaket på Politihøgskolen allerede til høsten. Framt til nå har 720 studenter startet på hvert kull, det nye studenttallet blir 550.

Det er bachelorstudiet ved Kongsvinger som legges ned, men resten av kurstilbudet opprettholdes. Her går det i dag 144 studenter på første kull. Det resterende kuttet vil hovedsaklig gjøres i Oslo.

I budsjettdokumentet skriver regjeringen:

«Da regjeringen tiltrådte, var politidekningen 1,71 politifolk per tusen innbyggere. Ved
begynnelsen av 2018 var dekningsgraden økt til 1,91. Antall nyutdannede fra
Politihøgskolen vil i årene frem til 2020 være høyere enn naturlig avgang i politi- og
lensmannsetaten. Bachelorutdanningen er treårig. Regjeringen foreslår å redusere opptaket
til bacheloravdelingen ved Politihøgskolen fra 720 til 550 studieplasser i 2018. Opptaket
innebærer et fortsatt høyere antall politiutdannede sammenlignet med naturlig avgang i
etaten.»

– Når opptaket reduseres til 550 studieplasser per studieår er det ikke forsvarlig å opprettholde strukturen på fire studiesteder. Regjeringen foreslår derfor å avvikle bacheloravdelingen i Kongsvinger, men videreføre Politihøgskolens utdanningssenter, sier justisminister Tor Mikkel Wara i en pressemelding.

I august i fjor lovte den daværende justisministeren å fortsette dagens opptak også i år. Dermed bryter regjeringen sitt eget løfte.

Rektor ved PHS: – Vil følge opp de ansatte

Rektor ved PHS, Nina Skarpenes, sier skolen var forberedt på 720 studenter også i 2018. Hvis det reviderte budsjettet går gjennom i juni, må skolen iverksette planer for å rigge ned bachelorutdanninga på Kongsvinger.

Nina Skarpenes, rektor ved PHS.

– Vi har visst at 2020 er et målepunkt for bemanningen i politiet. Vi er stolte med at vi har bidratt så godt til veksten de siste ti årene og har forventet et nedtrekk. Men siden statsbudsjettet for 2018 sa 720 studenter også i år, var det det vi har forberedt oss på. Nå kjører vi opptaket som planlagt, og hvis 550 blir det endelige tallet, så har vi planer for hvordan vi skal rigge dette. Det innebærer at vi vil ta inn færre studenter og ikke ha bachelor på Kongsvinger, sier Skarpenes.

– Gjør dere noe med tanke på de ansatte?

– Vi har hatt forberedende samtaler med de ansatte på Kongsvinger allerede, fordi bachelorutdanningen har vært midlertidig og vi har vært forespeilet et kutt på sikt. Men vi skal følge opp de ansatte der tettere den kommende tiden, for å sikre så god personalbehandling som mulig.

– Er du enig i at det er bacheloravdelingen på Kongsvinger som skal legges ned, når noe skal legges ned?

– Både høgskolestyret og skolens ledelse har vært enige om at Kongsvinger var det som skulle legges ned når den tid kom. Kongsvinger har vært ment som et midlertidig sted for å ta unna for de store kullene. Så er det viktig å understrele at dette ikke betyr at Kongsvinger legges ned som utdanningssenter. Vi har mye videreutdanning og skarp trening der. Kanskje vil vi kunne legge mer videreutdanning tid framover, sier Skarpenes.

– Tragedie å legge ned Kongsvinger

– Min første reaksjon er at det er fornuftig å gå ned til 550 studenter, spesielt med tanke på jobbutsiktene. Det er også bra at man ikke går lenger ned enn det, sier Martin Danielsen, leder i PF Politistudentene.

Martin Danielsen

Han sier det var overraskende at kuttet kom allerede i 2018.

– Vi trodde det skulle skje i 2019, for regjeringen lovte at det skulle være 720 også i 2018. Men ser man på hvordan det går med å gi jobb til alle studenter, er det ingen overraskelse at de bryter løftet sitt også her, sier en krass studentleder.

Danielsen er tidligere Kongsvinger-student. Han fortviler over at PHS på Kongsvinger legges ned.

– Som tidligere Kongsvinger-student synes jeg det er en tragedie at Kongsvinger legges ned. Det har vært et godt lærings- og studentmiljø der. Sånn jeg ser det ville det også vært den beste lokaliseringen for en framtidig Politijøgskole, og jeg ser på dette som en taktisk vri for å få Kongsvinger ut av den diskusjonen, forteller Danielsen, som synes det er merkelig at politiet ikke heller bryter leieavtalen i Stavern.

– Leieavtalen i Stavern har vært komplisert på grunn av Forsvarsbygg. Det ville vært mer naturlig å si opp den. Det er synd på de flotte lærerne på Kongsvinger, synes Danielsen.

I Vestfold er man imidlertid strålende fornøyde.

– Gjennom flere år har man i Stavern bygd opp det største og mest populære fagmiljøet innen politiutdanningen utenfor Oslo. Vi er naturligvis fornøyd med at man ser verdien av dette, og velger å ikke bygge ned det unike fagmiljøet vi har, skriver Larvik kommune i en pressemelding.

Ingen kroner til distriktene

Politidistriktene får ikke en krone ekstra. Det kommer heller ingen ekstra bevilgninger til Oslo politidistrikt, etter den siste tidens oppmerksomhet rundt ungdomsvold på Oslo øst.

Regjeringen bevilger 20 millioner kroner til objektsikring av politiets egne skjermingsverdige objekter. Det foreslås også at flere av Forsvarets Bell-helikoptre i Bardufoss flyttes. Det går utover transportkapasiteten for politiet i nord, skriver NRK.

Powered by Labrador CMS