Emilie Enger Mehl (Sp) blir ny justisminister

- Hun går på en stor jobb i ung alder, men vi er trygge på at vi her har fått en visjonær og handlekraftig politiker, som tar fatt på dette feltet, sier Jonas Gahr Støre.

Publisert

I dag presenterte statsminister Jonas Gahr Støre sin nye regjering. Blant dem var Emilie Enger Mehl (Sp), som blir landets nye justisminister.

- Hun har en master i rettsvitenskap, har sittet i utenriks- og justiskomiteen, og de som har sett henne på Stortinget ser hva det bor i denne politikeren. Hun går på en stor jobb i ung alder, men vi er trygge på at vi her har fått en visjonær og handlekraftig politiker, som tar fatt på dette feltet, sier Jonas Gahr Støre.

Han legger til at han er opptatt av at justisfeltet må se hele bredden.

- Det betyr at beredskapen, politiet, nødetatene skal være der på kort varsel. Emilie og jeg skal bli oppdatert på situasjonen på Kongsberg nå etter møtet med dere (media, red.anm). Men Emilie skal også se på de viktige funksjonene som ligger i justisdepartementet, som knytter seg til rettsstatens integritet og sikkerhet. Vi som mennesker møter store utfordringer fra internett, kunstig intelligens, og flere felt som trenger at vi har et våkent blikk på hvordan vi ivaretar folks rettigheter og rettssikkerhet. Domstolene, straffesakskjeden, hele det feltet må også vies større oppmerksomhet. Det blir en viktig oppgave for henne, sier Støre.

Mehl er fra Hedmark, og ble valgt inn på Stortinget for første gang i 2017. Hun har sittet i justiskomiteen og utenriks- og forsvarskomiteen. Hun er utdannet jurist og har permisjon fra jobben som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Elden DA. Tidligere har hun også vært trainee i Advokatfirmaet Hiorth.

Mehl, som er 28 år, blir tidenes yngste justisminister.

Arbeiderpartiets Hanne Harlem var 36 år da hun ble justisminister i 2000, mens Jon Georg Dahle (Frp) var 35 år da han i en kort periode fungerte som statsråd under den forrige regjeringen.

Etter krigen har også Anders Anundsen (Frp, 38 år), Anne Holt (Ap, 38 år), Grete Faremo (Ap, 37 år) og Oscar Chr. Gundersen (Ap, 37 år) vært under 40 år da de tiltrådte som justisministre.

Powered by Labrador CMS