BLIR FÆRRE: Etter at Emilie Enger Mehl ble justisminister har antallet politifolk ute i distriktene bare blitt færre. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Budsjettkrisen i politiet

Over 400 færre politiårsverk i distriktene etter regjeringsskiftet

– Selv om antallet politiårsverk har gått ned, har den totale bemanningen i politiet og PST økt med om lag 340 årsverk, kontrer tidligere fagforeningstopp og nåværende statssekretær Sigve Bolstad.

Publisert

Etter at Emilie Enger Mehl ble justisminister har det blitt flere hundre færre politifolk.

Det viser politiets nyeste bemanningstall.

Da regjeringen tiltrådte i oktober 2021 var det 10.403 politiårsverk som jobbet ute i politidistriktene, mot 9.989 per september 2023.

Det innebærer at det er 414 færre politifolk ute i distriktene. Se hvordan dette fordeler seg per distrikt nederst i saken.

– Mye på en gang

Politiforum har bedt om en kommentar fra justisminister Emilie Enger Mehl til saken og hvordan hun skal snu den negative trenden i politidistriktene.

I en e-post skriver statssekretær Sigve Bolstad i Justisdepartementet følgende:

«Selv om antallet politiårsverk har gått ned så har den totale bemanningen i politiet og PST økt med om lag 340 årsverk fra utgangen av oktober 2021 til utgangen av september i år. Også vet vi at flere de som nylig har gått ut av Politihøyskolen ikke har fått jobb, vi har stor forståelse for de er bekymret for framtida».

Den tidligere lederen av Politiets Fellesforbund viser til at regjeringen har høye ambisjoner for politiet i hele landet.

«Da trenger vi dyktige politifolk, både nyutdannede og erfarne», heter det videre i e-posten fra Bolstad.

Har forståelse

Bolstad skriver at han også har forståelse for at det er mye på en gang for mange i politiet nå.

«Vi står i en situasjon der politiet må håndtere en ny sikkerhetspolitisk situasjon og uroen som kommer med det. Samtidig må politiet også løse andre viktige oppgaver som gjengkriminalitet og forebygging. Nå skjer alt dette samtidig», heter det videre.

Avslutningsvis skryter han av regjeringen.

«Vi har styrka politiet ved hver mulighet, samtidig treffer prisveksten politiet hardt. Neste år foreslår vi å prioritere politiet med to milliarder. Både for å dekke prisveksten, men også 500 millioner i friske satsninger», skriver han.

Verst i Øst

Vi har en presset økonomisk situasjon og det er derfor besluttet å ikke ansette nye personer med mindre det er i virksomhetskritiske funksjoner

Erik Ulfeng Hansen

Det er i landets nest største politidistrikt, Øst, hvor flest politiårsverk har forsvunnet. Her har hele 175 årsverk blitt borte etter regjeringsskiftet.

Fungerende leder Erik Ulfeng Hansen for seksjon for virksomhetsstyring i Øst politidistrikt, skriver følgende i en e-post til Politiforum:

«Ved inngangen til 2023 hadde Øst politidistrikt flere ansatte enn det vi fikk tildelt budsjettmidler til. Vi har en presset økonomisk situasjon og det er derfor besluttet å ikke ansette nye personer med mindre det er i virksomhetskritiske funksjoner».

– Ingen nedbemanning

Ulfeng Hansen presiserer at Øst politidistrikt ikke har nedbemannet i den betydning at noen har mistet jobben, men vikariater har ikke blitt fornyet, og ansatte som har sluttet har ikke blitt erstattet.

«Det blir krevende å opprettholde et høyt nivå på eksisterende og nye tjenester i dagens økonomiske situasjon, men vår jobb er å sørge for at vi til enhver tid benytter pengene vi har til rådighet på best mulig måte for innbyggerne», skriver han avslutningsvis. 

Powered by Labrador CMS