Førstebetjent Gøran Stenseth, politimester Ellen Katrine Hætta og politiinspektør Lars Blix Olsen i Østfinnmark politidistrikt, gjennomførte de fysiske testene i regi av distriktet.

- Ja til årlig fysisk test for operativt politi!

Politimester Ellen Katrine Hætta i Østfinnmark politidistrikt, har gjennomført fysiske tester med samme krav som for Forsvarets mannskaper. Det vil hun gjøre rutine av.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg gikk på Forsvarets høgskole i fjor og fikk vite om de fysiske kravene de har til sine mannskaper, forteller Hætta til Politiforum.no

Forsvaret har flere ulike krav som må oppfylles hvert år for for eksempel å kunne oppnå opprykk. (se faktaboks)

- Jeg ble litt forbauset over hvorfor ikke vi ikke har sånn krav i politiet. Også tenkte jeg at dette er en god ide, og yes, det skal vi gjøre!

Frivillig

Og dermed ble det testing. Østfinnmark politidistrikt har gjennomført dette som en frivillig test for alle som har ønsket det. Både IP-mannskaper, ledere, administrativt ansatte og operative politibetjenter på alle plan har deltatt. Øvelsene har vært løping og sykling, og resultatet har i følge Hætta vært veldig bra.

- Dette har gått kjempebra! Samtlige IP-mannskaper har tatt testen i forbindelse med årets trening og mange andre, også på lederplan har deltatt, og det har vært veldig bra.

Hætta har også selv deltatt i testen to ganger. Grunnlaget for testen har vært fokus på å kunne prestere, mer bevegelse og fysisk fostring.

- Hvordan har dette blitt mottatt?

- Jeg tenkte først at forslaget ville bli møtt med krav til mer trening i arbeidstiden og liknende, at det ikke ville være udelt positivt, men det stemte ikke. Alle ville være med og det har skapt så mye positivitet, med masse iver og fokus på helse. Jeg er veldig stolt av mannskapene mine!

Positiv sosial effekt

I tillegg til å gi gode fysiske resultater har testen slått positivt ut sosialt. Østfinnmark politidistrikt er et stort distrikt hvor ikke alle treffer hverandre så ofte. At IP-uka nå starter med en fysisk test hvor mange deltar har skapt stort engasjement i distriktet.

- Folk har vært veldig positive til dette, og det har vært en snakkis hele det siste halvåret. Dette er noe jeg absolutt vil anbefale til flere politidistrikt, sier Hætta.

- Vanligvis testes jo politifolk fysisk ved inntak og underveis i utdannelsen på Politihøgskolen. Mener du at det er nødvendig med testing også blant operativt politi?

- Ja. Dette er jo ikke noe krav, men jeg synes gjerne det kunne vært det. Vi diskuterer om vi skal prøve å få dette inn og kanskje innføre større belastning eller andre øvelser. Alle andre nødetater, for eksempel brannmannskaper har jo fysiske krav. Hvorfor skal ikke vi ha det? Det handler om å skjerpe seg operativt og det handler om beredskapseven.

Hun presiserer at hun ikke mener at man nødvendigvis blir en god politimann selv man er god til å løpe 3.000 meter.

- Men det er viktig at man har god fysisk kapasitet som operativ tjenestemann.

- Det er helt åpenbart at det finnes en del operative tjenestemenn som ikke er i bra nok form, og man klarer jo heller ikke like mye når man blir eldre. Dette er det også tatt hensyn til i den testen som forsvaret har. Men vi jobber i en operativ etat, og da må vi være klare og kunne levere på operativ kapasitet.

Årlig test

Hætta skulle gjerne sett at det hadde vært årlige fysiske tester i politiet.

- Det er ikke bare en kvalitetsheving for den hverdagen og virkeligheten vi har som operativt politi, det gir en veldig postitiv helseeffekt for hver enkelt også. Og hvis noen vil ha andre øvelser enn sykling og løping kan vi gjerne utvide dette og krydre med for eksempel svømming og andre grener også, sier hun til Politiforum.no.

Powered by Labrador CMS