GPS: E-tjenesten har bekreftet at de har registrert GPS-utfall i Finnmark i området nær grensa mot Russland. Bildet viser grenseovergangen på Storskog.

Russlands ambassade svarer om GPS-forstyrrelser i Finnmark

Den russiske ambassaden sier de har bedt om resultater fra en objektiv kontroll av overvåkningsutstyret.

Publisert

I forrige uke ble det igjen meldt om forstyrrelser av GPS-signaler i Finnmark, nær grensa mot Russland. Ifølge politiet i Finnmark kan det i verste fall føre til fare for folks liv og sikkerhet, skrev The Barents Observer.

Grunnen er at de er avhengige av gode GPS-signaler for å blant annet finne personer som trenger hjelp i ekstremvær. 

Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark, uttrykte stor bekymring over nye forstyrrelser i GPS-signalene, i en artikkel i The Barents Observer 10. januar, og i Politiforum tirsdag denne uken

Overfor TV 2 bekrefter Etterretningstjenesten at det ble registrert utfall av GPS-signaler i grenseområdet Norge-Russland, i tidsrommet 9.-10. januar.

De opplyste ikke om GPS-utfallet fant sted i forbindelse med russisk øvingsvirksomhet eller testing av nye våpensystemer. 

Nå kommer Russlands ambassade med en uttalelse om saken. De skriver i en e-post til Politiforum at de mener anklagene fra norsk side er formulert på en påståelig måte. 

- Vil heller gå ut i media

GPS: Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark, frykter at de ikke skal finne fram til folk som trenger hjelp fordi GPS-signaler forstyrres.

- Anklager i forbindelse med angivelig registrerte forstyrrelser i GPS-signalene i Nord-Norge som den norske side kommer med er av en deklarativ type. Til tross for våre gjentatte offisielle anmodninger (samordnet med eksperter fra Russlands Forsvarsministerium) som ble adressert til Norges Utenriksdepartement har vi fortsatt ikke fått materialer av objektiv kontroll fra teknisk overvåkningsutstyr, skriver Russlands ambassade, i en e-post til Politiforum. 

De mener norske myndigheter heller går ut i media med uttalelser enn å ha en profesjonell dialog. 

- Flere ganger har vi påpekt at det er mulig å bruke eksisterende kontakter med luftfartsmyndigheter samt kommunikasjonskanalen mellom Nordflåtens operative strategiske kommando og Forsvarets operative hovedkvarter dersom det finnes slike klager. Det ser ut til at norske partnere løser andre oppgaver ved å foretrekke å gå ut med uttalelser til media istedenfor å ha profesjonell dialog, skriver de videre. 

Les også: GPS-signaler forstyrres i Finnmark: - Vi frykter at liv kan gå tapt

UD: - Ser alvorlig dette

Kristin Enstad, konstituert kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, skriver i en e-post til Politiforum at norske myndigheter har tatt opp spørsmålet om forstyrrelser i GPS-signalene med Russland, gjennom diplomatiske og millitære kanaler.

- Utenriksministeren omtalte også saken i møte med sin russiske kollega Sergej Lavrov i desember, og Utenriksdepartementet er i løpende kontakt med russisk side. Russland har så langt ikke akseptert ansvar for hendelsene, men har signalisert vilje til å diskutere spørsmålet på ekspertnivå. Dette følges opp fra norsk side, skriver Enstad.

- Utenriksdepartementet ser meget alvorlig på russiske støysignaler med effekt på norsk side av grensen. Dette skaper utfordringer for sivil aktivitet på norsk side, og det er ikke akseptabelt. Vi har gjort det klart overfor russisk side at slike hendelser innebærer en risiko for luftfartssikkerheten i norsk luftrom, legger Enstad til. 

Hun forklarer at de særlig har understreket anbefalingen fra Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) om forhåndsvarsling av militær treningsvirksomhet som kan forstyrre navigasjonssystemene til sivil luftfart.

- I tillegg til forhåndsvarsling, slår ICAO fast at det er viktig at militære enheter utviser ekstrem forsiktighet og begrenser effektene av slik virksomhet på sivil luftfart, skriver hun.

Oberstløyntnant Frank Sølvsberg, i kommunikasjonsavdelingen i Forsvarsdepartementet, sier at de ikke vil kommentere uttalelsene fra Russlands ambassade. 

- Fra Kolahalvhøya

Tidligere har Forsvarsdepartementet bekreftet overfor The Barents Observer at forstyrrelsen av GPS-signalene fra 16. oktober til 17. november i fjor kom fra Kolahalvøya.

Russland har benektet dette. Maria Zakharova, talsperson for det russiske Utenriksdepartementet, uttalte til avisen i november at beskyldningene fra Norge var absurde og at bakgrunnen for dem var «å få oppmerksomheten bort fra skandalen med den nye fregatten Helge Ingstad». 

Fregatten sank etter å ha kollidert med tankskipet «Sola TS» i Øygarden i Hordaland, i november. 

Sendte varsel til pilotene

Frank Gøran Nordheim, kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, bekreftet overfor The Barents Observer forrige uke, at de sendte ut et NOTAM (Notice to Airmen), på grunn av GPS-forstyrrelser vest for Kirkenes. 

Han understreket likevel at de ikke var bekymret for flysikkerheten, siden alle fly kan bruke andre systemer når GPS ikke er tilgjengelig. 

Politiet i Finnmark har ingen andre systemer å bruke, dersom de ikke kan bruke GPS

- Da har vi bare kart og kompass. Det hjelper ikke når det er ekstremvær og vi skal finne folk som har trykket på GPS-sender for at vi skal kunne finne dem, uttalte Hætta til Politiforum, tirsdag. 

Powered by Labrador CMS