MÅ SE PÅ RUTINENE: Politimester Hans Sverre Sjøvold i Oslo politidistrikt sier han er åpen for gransking av politiet etter Jensen-dommen i dag.

Politimester Sjøvold åpen for gransking etter Jensen-dommen

En knusende dom mot tidligere politimann Eirik Jensen og krass kritikk av politietaten.

– Det er naturlig at det spørsmålet dukker opp. Jeg har ingen problemer med at det blir sett nærmere på rutinene. Vi ønsker å være en åpen og transparent organisasjon. Vi har ingenting å skjule i så måte, sier Sjøvold til Aftenposten.

Han sier til avisa at han er åpen for gransking etter den knusende dommen mot tidligere ansatt i Oslo-politiet, Eirik Jensen. 

Etter opplesningen av den 105 sider lange dommen, fikk den tidligere polititoppen lovens strengeste straff; 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til smugling av over 13 tonn hasj. 

– Selv om vi var forberedt på at denne dommen kunne bli utfallet, er vi i sjokk. Det er en trist dag for politiet dersom dette blir den endelige dommen. Det er det ingen tvil om, sier han til NRK.

SKYLDIG: Eirik Jensen i Oslo tingrett før retten ble satt.

Krass kritikk av politietaten

I løpet av fire timer ble Jensens forklaringer plukket fra hverandre bit for bit, og ifølge retten finnes det ingen formildende omstendigheter.

Men det ble også rettet hard kritikk mot politiet som etat.

Ifølge dommen legges det vekt på at denne saken er enestående i norsk strafferett, hvor en polititjenestemann med ledende stillinger i politiet og med ansvar for narkotikaetterforskning, i en årrekke selv har vært tungt inne i straffbare forhold.

Retten mener dette er alvorlige anslag mot tilliten som politiet og rettsstaten er helt avhengige av.

Videre ser ikke retten bort ifra at de straffbare forholdene kunne vært avdekket på et langt tidligere tidspunkt dersom ledelsen i Oslo politidistrikt hadde grepet inn tidligere og undersøkt forholdene enda mer.

Har gjort endringer i informantreglene

I løpet av den flere måneder lange rettssaken er det avdekket et betent forhold mellom politidistriktene Oslo og Asker og Bærum, og en alvorlig personalkonflikt mellom Jensen og politiinspektør Einar Aas.

SKYLDIG: Gjermund Cappelen da han ankom retten mandag formiddag. Han dømmes til 15 års fengsel.

Men politiet har gjennom mange år jobbet systematisk med å regulere informantbehandlingen, og arbeidet startet før Jensen ble pågrepet, understreker politimesteren i Oslo.

Blant annet skal ikke ledere være informantbehandlere og informantvirksomheten har gått fra å være svært uregulert til stramt regulert.

– Allerede i 2011 ble det tatt affære. Det store og sentrale spørsmålet vi må stille oss er hvordan det er mulig at en person har kunnet holde på slik. Hvordan har en person kunnet stille seg på utsiden av reglene, sier han til avisa.

Odd Reidar Humlegård, direktør for Politidirektoratet, skriver i en pressemelding at han ikke ønsker å kommentere en sak når den ikke er rettskraftig ennå.

Både Jensen og Cappelen tok betenkningstid, og har ankefrist på 14 dager.

Powered by Labrador CMS