Einar Aas ledet seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt. Seksjonen er nedlagt, noe Aas mener får uheldige konsekvenser.
Einar Aas ledet seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt. Seksjonen er nedlagt, noe Aas mener får uheldige konsekvenser.

− Advarte mot å fragmentere gjengsatsingen

Det nytter ikke med kortvarige stunt i etterkant, mener politiinspektør Einar Aas.

Publisert

Tidligere sjef for seksjon for organisert kriminalitet i Oslo, politiinspektør Einar Aas advarte politimester Sjøvold mot dagens organisering av Oslo-politiet i forkant av politireformen tilbake i 2016.

På den tiden hadde seksjon for organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt et selvstendig ansvar for bekjempelse av organisert kriminalitet, som ofte strakk seg ut over Oslos bygrense, på det Aas kaller det sentrale Østlandet.

− Det er ingen hemmelighet at jeg var skeptisk til å endre denne spydspissen inn mot de aller tyngste kriminelle miljøene i landet, sier Aas i dag til Politiforum.

Han er tydelig på at han advarte politimester Sjøvold mot det mange i politiet har oppfattet som en svekkelse av politiinnsatsen mot den organiserte kriminaliteten, det som stortingsrepresentant Jan Bøhler nå etterlyser.

− Jeg mener Norge bør ha en slik enhet. Vi hadde betydelig kapasitet, kompetanse, og fleksibilitet i forhold til å håndtere den tunge, organiserte kriminaliteten, sier Aas. 

Ikke lenger kraftfull enhet - ni skyteepisoder i år

Som følge av det selvstendige ansvaret til org.krim-seksjonen var det mulig å prioritere de rette sakene opp mot antatt samfunnstrussel.  

Seksjonen for bekjempelse av organisert kriminalitet i hovedstaden var utviklet gjennom flere tiår, en utvikling basert på erfaring. Bankranene forsvant tidlig på 2000-tallet, gjengsatsingen ga resultater blant annet fordi mange av gjenglederne ble satt inn på lange dommer og antallet skyteepisoder på offentlig sted ble redusert.

På kort tid er det imidlertid skjedd en kraftig endring i kriminalitetsbildet. Siden februar har det vært ni skyteepisoder i Oslo. Kriminelle har ingen skrupler med å bruke skytevåpen. I dag ble det også kjent at politiet vurderer om det er trygt for natteravnene å patruljere i områder i Groruddalen.

Fredag sendte politiet ut etterlysning etter en navngitt mann mistenkt for drapsforsøk etter en skyting inne på en kjøpesenter. Tidligere i år ble en polakk nærmest henrettet, kun fordi han var på feil sted. Oppfatningen ute på gata er at bakmennene går fri. Det er bare løpeguttene som blir tatt av politiet..

− Det vi hadde var tilpasset kriminalitetsbildet i Oslo og på det sentrale Østlandet. Organiseringen avspeilet en produksjonskjede med potente fagmiljøer innrettet mot aktiv kriminalitetsbekjempelse og løpende metodeutvikling. Vi var en ganske kraftfull enhet, sier Aas.

– Må følge de kriminelle tett

Aas mener nedleggelsen av seksjon for organisert kriminalitet virker uforståelig.

− For meg er det uforståelig at man ikke i større grad lyttet til eget fagmiljø. I stedet valgte man å gå for en løsning der Oslo politidistrikt skulle organiseres som de andre politidistriktene i landet. Etterretning og etterforskning skulle slås sammen. Forståelig nok sett fra sentralt hold, men faglig sett tror jeg at man i større grad burde søkt mot unntak fra normalmodellen.

− Hva mener du må gjøres nå?

− Man må naturligvis følge opp uheldige gjengstrukturer på gateplan. Men dette utgjør bare toppen av isfjellet. De tyngste kriminelle miljøene må følges tett, så tett at de vet at politiet er der og representerer reell oppdagelsesrisiko. Og innsatsen må være proaktivt innrettet slik at man om mulig kan være i forkant av begivenhetene, ikke minst i forhold til voldsepisoder.

Han er enig i Bøhlers betoning av viktigheten av å ta nettopp bakmennene.

− Det var ingen som jaget mine mannskaper, sier han i en kommentar til oppslag rundt at politiet flere ganger har blitt truet av ungdomsgjenger den senere tiden.

Det hersket en form for gjensidig respekt i den forstand at partene kjente hverandre, forteller Aas. Å klart uttrykke politiets tålegrense er viktig.

− Man skal ikke undervurdere stillhet, sier Aas og viser til at det var roligere i underverden for noen få år siden. 

Nå advarer han mot kortsiktige krafttak.

− I dette helt spesielle arbeidet kreves selvsagt person- og miljøkunnskap, men ikke minst tilstrekkelig kraft og kontinuitet.

Utvide innholdet i begrepet forebyggende arbeid

En proaktiv tilnærming står sentralt i bekjempelsen av organisert kriminalitet. Tradisjonelt forbindes forebyggende politiarbeid med innsats opp mot barn og  unge under 18 år.

– Dette blir for snevert. Forebyggende og avvergende innsats betinges av god informasjonstilgang slik at man i størst mulig grad vet hva som rører seg i de kriminelle miljøene. Ved å kunne registrere temperaturendringer blant annet når det gjelder konfliktnivåer kan mye avverges, ikke minst alvorlig voldskriminalitet. Og til slutt: Kan man arbeide proaktivt i forhold til organisert kriminalitet, kan forebyggende tiltak trolig benyttes mot de fleste kriminalitetsformer.

Etter at org.krim-seksjonen ble nedlagt i sin daværende form, var det ikke plass til Aas på politihuset i Oslo. Han jobbet 100 dager som politistasjonssjef i Asker, men sluttet i vinter. I dag arbeider han som rådgiver for East Africa Standby Force i Nairobi, Kenya.

Politiforum har siden torsdag forsøkt å så Oslo politidistrikt til å kommentere utviklingen innen gjengkriminalitet og mer vold. Distriktet har så langt valgt å ikke kommentere.

LES OGSÅ: Daværende sjef for spesielle operasjoner advarte mot økt gjengvold i 2016

Powered by Labrador CMS