Justisministeren ber om sikkerhetsvurdering av politidroner fra Kina

Både Høyre og SV krever svar fra justisminister Emilie Enger Mehl, om sikkerhetsutfordringene rundt innkjøp av kinesiske droner til politiet. I dag har Mehl bedt om at Nasjonal Sikkerhetsmyndighet skal gjennomføre en sikkerhetsvurdering av dronene.

Publisert Sist oppdatert

Som Politiforum tidligere har skrevet, vil norsk politi sannsynligvis gå til anskaffelse av droner, som skal leveres fra den kinesiske produsenten DJI.

Dette har fått Høyre til å reagere.

– Det ser ut til at politiet er i ferd med å kjøpe inn droner som amerikanske myndigheter ikke lenger vil bruke. Da bør det ringe noen bjeller. Vi kan ikke ha kinesiske droner i norske politipatruljer hvis dette er en sikkerhetsrisiko, sier Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland til NRK.

Han har derfor bedt justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) om å stanse anbudsprosessen til sikkerhetsrisikoen er avklart.

Det er ikke forbud mot dronene i USA, men amerikanske myndigheter innførte sanksjoner mot droneselskapet i desember. Dette ble gjort etter at deres droner skal ha blitt brukt i overvåkning av kinesiske uigurer, ifølge BBC.

Bakgrunnen for kravet fra Høyre er et brev som Uighurkomiteen, Hongkongkomiteen og Tibetkomiteen har sendt medlemmene av justiskomiteen på Stortinget.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har kalte inn politidirektør Benedicte Bjørnland til et hastemøte om saken i dag klokken 10.30.

– Anbudsprosessen startet under Solberg-regjeringen. Jeg har også bedt om å få verifisert informasjonen som fremkommer i bekymringsmeldingen. Jeg forventer at politiet gjør en ny vurdering av sikkerhetsrisikoen dersom det er nødvendig i lys av nye opplysninger, sa Emilie Enger Mehl til NRK, dagen før møtet.

Under møtet i dag ba Mehl politidirektøren om å få Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) til å gjennomføre en vurdering om politiets nye droner kan utgjøre en trussel mot rikets sikkerhet.

– Disse dronene er kjøpt inn for å hjelpe politiet i søk- og redningsoperasjoner, i forbindelse med trafikkulykker eller annet operativt arbeid. De skal for eksempel ikke brukes til overvåking eller av Politiets sikkerhetstjeneste eller slike formål, sier Mehl til NTB.

LES OGSÅ: Hobbybutikk fra Grimstad skal levere droner til politiet

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).
Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Krever svar fra justisministeren

Høyre opplyser til Politiforum at tidligere justisminister Monica Mæland møtte politiet for å teste dronene sommeren 2020, et halvt år før amerikanske myndigheter svartelistet dronene.

Ifølge Dronemagasinet har politiet sjekket minst syv rapporter som sjekket ut risikoen ved kjøp av kinesiske droner.

«Ingen av rapportene peker på avvikende sikkerhetsutfordringer knyttet til bruk av DJI-droner. Man har fortløpende vurdert de ulike medieoppslagene som har kommet ut om bruk av DJI produkter til å være knyttet til pågående politiske prosesser mellom Kina og USA», heter det i politiets egne vurderinger om dronekjøpet, skriver Dronemagasinet.

Sveinung Stensland, justispolitisk talsperson i Høyre, uttaler til magasinet at han ikke kjenner til rapportene politiet viser til.

– Nei, jeg kan som stortingsrepresentant ikke ringe politiet, jeg må gå til departementet, sier han.

Høyre krever at justisministeren kommer til Stortingets spørretime på onsdag for å svare på spørsmål om dronene. I et brev til justisministeren stiller Stensland dette spørsmålet, som han ønsker svar på under spørretimen: «I desember vant Elefun anbud om levering av omtrent 300 droner fra det kinesiske selskapet DJI til politiet. Selskapet DJI har blitt ilagt sanksjoner av USA på grunn av den sikkerhetstrusselen selskapets håndtering av personlig data utgjør. Har regjeringen vurdert sikkerhetsrisikoen innkjøp av DJI-droner medfører for politiet, og eventuelt hvilke vurderinger har blitt gjort?»

LES OGSÅ: Norsk-svensk samarbeid om dronekjøp - Nå skal politiet utdanne opptil hundre dronepiloter

Flere er kritiske

I tillegg til Steinsland, har også Høyres Mahmoud Farahmand, og SVs Andreas Sjalg Unneland stilt skriftlige spørsmål til justisministeren om dronene.

Farahmand stiller dette spørsmålet til justisministeren: «Hvordan vurderer statsråden politiets anskaffelse av kinesiske overvåkningsdroner, og evt. mulige sikkerhetsimplikasjoner ved denne anskaffelsen?»

Samtidig har har Andreas Sjalg Unneland stilt dette spørsmålet: «Hvilke vurderinger er foretatt når det kommer til innkjøpet av droner fra DJI og mener regjeringen det er forsvarlig å gå til innkjøp av droner som er brukt til overvåkning av uigurer i Xinjiang eller som utgjør en risiko for at data kan komme på avveie?»

Powered by Labrador CMS