UP-fordeling

Publisert Sist oppdatert

UP-stillinger

Slik endres fordelingen av UP-stillinger, per UP-distrikt. I tillegg til dette, forsvinner 8 UP-stillinger fra gamle Asker og Bærum PD, som en konsekvens av sammenslåingen med Oslo.

Øst: Minus 4
Øst PD -6
Innlandet PD +2

Sør: Minus 20
Sør-Øst PD -18
Agder PD -2

Vest: Pluss 18
Vest PD +10
Sør-Vest PD +8

Midt: Pluss 6
Møre og Romsdal PD +2
Trøndelag PD +4

Nord: Pluss 8
Nordland PD +2
Troms PD +4
Finnmark PD +2