UEH

Publisert Sist oppdatert

UEH

  • Forkortelse for Utrykningsenheten.
  • Er en landsdekkende ordning i hvert politidistrikt.
  • Etablert i 1986 som en del av et storpolitisk spill.
  • Skulle møte trusselen fra de sovjetiske «Spetznas-gruppene».
  • Har dreid fokus fra terror til politigjøremål.
  • Representerte i sin tid den største operative styrkingen av politiet.
  • Ble i stor grad brukt under Lillehammer-OL i 1994.
  • Ble i Stortingsmelding 42/2004 betegnet som en viktig ressurs i terrorbekjempelsen.
  • Består av cirka 800 mannskaper på landsbasis.
  • Trener minimum 103 timer i året på operative disipliner.