Straffeaker

Publisert Sist oppdatert

Fakta

Fristen for løsning er 1. juli. Datoen er knyttet til at det er frem til denne datoen at Politiets Fellesforbund har akseptert å gjøre unntak fra Arbeidsmiljølovens bestemmelser om hviletid. Etter denne datoen skulle politiet få de samme vernebestemmelser som resten av samfunnet. Men det er ikke tilstrekkelig med politifolk til å fylle vaktlistene, og staten er avhengig av at politifolkene jobber store mengder overtid for å hanskes med kriminaliteten. Da kreves fortsatt unntak fra arbeidsmiljøloven, som PF ikke er innstilt på å samtykke til uten en klekkelig kompensasjon for sine medlemmer.