Skuddene på Hadeland

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken

26. juni 2015 på Roa, Hadeland, skulle en politipatrulje forsøke å pågripe to personer som i utgangspunktet var mistenkt for bilbrukstyveri. Den ene av de kriminelle skjøt mot en politimann på kloss hold uten å treffe. Makkeren til politimannen skjøt tilbake, og siktet bevist lavt på kroppen for å unngå å drepe. Politiet gjenvant kontroll over situasjonen. Men den kriminelle fortsatte å true tjenestemennene verbalt på livet.

I juni 2016 ble gjerningsmannen dømt av Gjøvik tingrett til 7 års fengsel for drapsforsøk på politimannen.

I desember 2016 ble mannen frikjent for drapsforsøk av Eidsivating lagmannsrett til store protester fra blant annet Politiets Fellesforbund. Statsadvokaten anket frifinnelsen inn for Høyesterett.

27. februar 2017 avviser Høyesteretts ankeutvalg saken uten at dette begrunnes. I det ligger at saken ikke er prinsipiell nok etter utvalgets medlemmers mening.