Så mye kan politiet spare

Publisert Sist oppdatert

Så mye kan politiet spare

  • 294 fakturaer ble ekspedert ved hjelp av fakturamal i Sør-Øst PD i februar.
  • Tidsbesparelsen anslås til fem minutter per faktura.
  • Dette utgjør årlig 1176 arbeidstimer, eller rundt 2/3 årsverk.
  • På landsbasis kan besparelsen bli snaut seks årsverk.

Utregningen er et anslag basert på en måned i ett distrikt, og videre beregnet ut ifra størrelsen på landets 12 politidistrikter.