Rytterkorpset

Publisert Sist oppdatert

Rytterkorpset

• Rytterkorpset er det ridende politi ved spesialseksjonen i Oslo politidistrikt. De ble opprettet allerede 1. januar 1893.

• Deres arbeidsoppgaver omfatter blant annet patruljering, tjeneste ved uroligheter og opptøyer samt ledsagelse i parader og opptog, for eksempel på 17.mai.

• Enheten har 14–18 hester som har tilhold i den gamle offiserstallen på Akershus festning.

• Hestene som velges ut er hovedsakelig svenske og danske varmblodshester.

• Det er tradisjon for å gi hestene navn fra norrøn mytologi.