Politisk streik og endring i arbeidsmiljøloven

Publisert Sist oppdatert

Politisk streik

 • LO, YS og Unio oppfordrer til politisk streik 28. januar.
 • Streiken er en lovlig markering mot de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven.
 • Politifolk som vil delta, kan ikke bruke uniform under markeringen.
 • De kan også bli trukket i lønn, og Politiets Fellesforbund vil ikke dekke dette.
 • Hensynet til liv og helse skal ivaretas under streiken.

Kilde: Mittarbeidsliv.no

Lovendringer

Regjeringen foreslår blant annet følgende endringer i arbeidsmiljøloven:

 • Utvidelse av adgangen til å avtale gjennomsnittsberegning av arbeidstid, fra 9 til 10 timer ved individuell avtale og fra 10 til 12,5 timer ved lokal avtale.
 • Utvidelse av Arbeidstilsynets adgang til å gi dispensasjon til alternative arbeidstidsordninger.
 • Pålagt grense for overtid økes fra 10 til 12 timer per uke og fra 25 til 30 timer per måned.
 • Overtid i lokal avtale økes fra 15 til 20 timer per uke og fra 40 til 50 timer per måned.
 • Overtid Arbeidstilsynet kan gi dispensasjon til økes fra 20 til 25 timer per uke.
 • Ny øvre grense for samlet arbeidstid ved lokal avtale: Ikke over 69 timer per uke.
 • Endrer fra forbud mot søndagsarbeid til at det skal være tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig.
 • Arbeidstaker kan avtale å arbeide i gjennomsnitt annenhver søndag, men slik at ukehvilen skal falle på en søndag eller helgedag minst hver sjette uke.

Kilde: Regjeringen.no