Politireserven

Publisert Sist oppdatert

Politireserven

POD har overordnet ansvar for Politireserven, men det daglige ansvaret ligger hos Utrykningspolitiet (UP). Mannskaper i PR må ha fullført militær førstegangstjeneste med minimum 165 dager og utfører plikttjeneste i politiet frem til frafall av verneplikt ved 44/55 år. Plikttjenesten i politiet er et alternativ til plikttjeneste i Heimevernet eller sivilforsvaret.

Politireserven kan brukes:

  • Når militær beredskap eller mobilisering helt eller delvis er satt i verk
  • For å avverge eller begrense naturkatastrofer
  • For å avverge andre alvorlig ulykker
  • For å opprettholde samfunnsorden når viktige allmenne interesser tilsier det

Hovedoppgavene til Politireserven ved bruk vil være:

  • Objektvakthold
  • Trafikktjeneste
  • Ordenstjeneste
  • Grensekontroll

Mannskapene gjennom grunnkurs på 10 virkedager. Det er også obligatoriske repetisjonskurs.

Kilde: Utrykningspolitiet