Politiinstruksen og handlingsplikten

Publisert Sist oppdatert

Utdrag fra politiinstruksen

  • § 5.1 En politimann plikter å adlyde ordre fra en foresatt med mindre ordren klart antas ulovlig eller åpenbart ikke angår tjenesten.
  • § 7-3 På anmodning og ellers når andre politimenn antas å trenge hjelp, plikter enhver politimann å yte bistand, så lenge dette ikke medfører en tilsidesetting av andre og viktigere tjenesteplikter.
  • §8-1 Dessuten plikter politiet å forebygge og motvirke alt som kan utsette almenheten eller den enkelte for fare eller unødig ulempe.

Utdrag fra arbeidsmiljø- loven

  • § 2-3 pkt. C Arbeidstaker skal avbryte arbeidet dersom arbeidstaker mener at det ikke kan fortsette uten å medføre fare for liv eller helse.