Pensjonsregler

Publisert Sist oppdatert

Pensjon og inntekt

Påvirkes pensjonen fra Statens Pensjonskasse (SPK) av inntekt?

  • Inntekt fra privat sektor påvirker ikke pensjonen fra SPK.
  • Inntekt fra offentlig sektor, det vil si en stilling med medlemskap i en offentlig tjenestepensjonsordning, vil redusere pensjonen fra SPK
  • En fagforening anses som å ikke være offentlig, og vurderes på linje med privat sektor. Derfor vil ikke lønnen her påvirke pensjonen fra SPK.

Kilde: SPK