Nedleggelser distrikt for distrikt

Publisert Sist oppdatert

Så mange rammes

Finnmark
2 legges ned
16 består

Troms
6 legges ned
8 består

Nordland
13 legges ned
18 består

Trøndelag
23 legges ned
16 består

Møre og Romsdal
14 legges ned
12 består

Vest
19 legges ned
27 består

Sør-Vest
13 legges ned
14 består

Agder
14 legges ned
13 består*
* Ytterligere to kontorer blir «oppmøtested» uten åpningstid.

Sør-Øst
22 legges ned
21 består

Oslo
Ingen endring

Øst
12 legges ned
10 består

Innlandet
22 legges ned
17 består

Kilde: Arbeidsgruppenes forslag. Noen forslag er godkjent av politimester, andre kan bli endret før høringsrunden.