Nasjonalt ID-senter

Publisert Sist oppdatert

Nasjonalt ID-senter

  • Er et offentlig ekspertorgan som jobber med identitet og dokumenter innen utlendingsfeltet, for det meste forvaltningssaker.
  • Skal bidra til å hjelpe mennesker med uavklart identitet, men også stoppe folk med falsk ID og kriminelle hensikter.
  • Her disponerer landets ledende dokumentgranskere meget avanserte tekniske hjelpemidler for å avdekke ektheten av dokumenter som sendes inn fra politi og forvaltning til ekthetsgranskning.

Kilde: www.nid-senter.no