Månedens leder feb. 2017

Publisert Sist oppdatert

Vi liker

Å lese om den utviklingen i familievoldsfaget i politiet de siste 17 årene. I dag er ikke vold i nære relasjoner nedprioritert og undervurdert i politiet, men et viktig satsingsområde – spesielt på Stovner politistasjon i Oslo.

Vi liker ikke

At politiansatte lever i uvisse om de økonomiske konsekvensene av at arbeidsplassene deres blir flyttet. Ekstrautgifter til pendling på 7-8000 kroner i måneden, er nok til å strupe enhver privatøkonomi. Vi skulle ønske de opplevde mer forutsigbarhet.